Допустими инвестиции по мярка „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от НПВУ

РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Трактор
Комбайн
Продълбочител
Разрохвач
Плуг
Култиватор
Фреза
Брана
Сеялка
Валяк
Пръскачка
Торачка
Косачка
Балопреса
Ротационна мотика
Разсадопосадъчна / картофопосадъчна техника
Ремарке за извозване на продукция
Адаптери, приспособления и стриперхедери
Мулчираща техника /сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и др./
Съоръжения против градушка, измръзване
Дронове за интелигентно земеделие
GPS системи
Механизирано и роботизирано прибиране на реколтата вкл.  платформа за беритба//резитба
Автоматизирани линии за почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане на продукцията
Системи за автоматизирано складиране – електрокари, мотокари, газокари
Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване
и др.
ЖИВОТНОВЪДСТВО
Трактор с челен товарач, фуражно раздаващо ремарке, прикачен инвентар
Поилки, хранилки
Роботи за хранене на агнета
Прегради врати и задържащи ограждения
Доене – доилна зала и мобилна доилна система
Стригачни машини
Микроклимат
Електропастири
Клетки за телета
Хранилни станции за телета, робот, млечно такси, кофи за хранене с биберон
Пасищни хранилки, хранителни прегради, автофиксаторни и ограничителни решетки
Боксови делители
Телескопични врати
Гумени легла и постелки
Система за автоматизирано настилане на слама
Доене – доилен робот, доилна зала, мобилен доилен апарат, доилен станок
Хладилна вана, хладилен танк
Торова инсталация за торосъхранение, различни видове скрепери и транспортьори
Микроклимат – вентилатори, мрежи, ветрозащитни завеси, ролетни врати,
Автоматична роторна чесалка
Вана за дезинфекция на копита
Ветеринарен станок
Ехограф за ранно откриване на бременност
Система за управление на ферма
Силозно стопанство, фуражна кухня, фуражно раздаващо ремарке
и др.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X