Фуражният сектор е най-контролиран в България

От Съюза на производителите на фуражи, излязоха с декларация по повод твърдения в публичното пространство, че във фуражите се влага вносно зърно с компрометирано качество.
За потребителите най-важно е крайните продукти, т.е. храните от животински произход, да са качествени и безопасни. Добиването и производството на безопасни храни от животински произход е пряко свързано и с храненето на животните с качествени и безопасни комбинирани фуражи. Поради тази причина в законодателството по фуражи максимално допустимите граници на нежелани вещества са много по-ниски от тези при храните за хората, се казва в декларацията.
Всички оператори от сектор „Фуражи“ по цялата агро-хранителна верига в Република България, включително производители на комбинирани фуражи и фермери, изпълняват приложимото право на Европейския съюз и националното законодателство относно хигиена на фуражите. Браншът на производителите на комбинирани фуражи и животновъдите предпочитат да използват български фуражни суровини, но при недостиг същите се осигуряват чрез доставки от други държави-членки на ЕС и от трети държави.
Контролът на операторите от фуражния сектор в Република България преминава през няколко етапа. Първият етап е изпълнението на плановете за самоконтрол за качество и безопасност, като на входа на предприятието се вземат проби от фуражни суровини за анализ за съдържание на нежелани вещества (микотоксини, пестициди, тежки метали и т.н.) и за качествени показатели. Също така от произведените комбинирани фуражи се вземат проби за анализ за съдържание на нежелани вещества и за качествени показатели.
Вторият етап е извършване на официален контрол на фуражи от страна на Българска агенция по безопасност на храните, с което се потвърждава и гарантира, че произведените фуражи в Република България отговарят на изискванията за безопасност, съгласно приложимото законодателство в сектора.
Към момента в Република България с цел гарантиране здравето на хората, животните се изхранват с безопасни фуражи и ръководството на Съюз на производителите на комбинирани фуражи няма да позволи на некомпетентни лица от други сектори от хранителната верига да се изказват относно безопасността на българския фураж.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X