Какво пише в меморандума, който земеделците подписват с правителството

По точка 1 – продължаване на забраната за внос на слънчоглед от Украйна до изчерпване на количествата произведена продукция през стопанската 2022/2023 г. И определяне на необходимите количества на преработвателните предприятия за производствените им нужди. Водят се преговори с ЕК за забрана на внос от Украйна на селскостопански култури, надвишаващи 10% от обема на нетното национално производство. Ще се изработи лицензионен режим за внос на пшеница, царевица и рапица, съгласно договореното между Украйна и ЕК.

По точка 2 – прието е решение от ЕК за съответствие на държавна помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна за сумата от 150 млн. лева. А за допълнително осигурените средства в размер на 63 млн. лева се полагат максимални усилия за съкращаването на сроковете за произнасяне от страна на ЕК до края на месец септември. В срок до 6 октомври да се изплати общият размер от 213 млн. лева.

Това не е крайният вариант, който трябва да се подпише от инициативния комитет. Предложението за изплащане на помощта в срок до 6 октомври не удовлетворява фермерите и те ще искат сумите да бъдат платени до 30 септември.

По отношение на отпадане на тавана на помощта заради войната в Украйна – да се изготви национална позиция, която да бъде приета от Министерския съвет до 23 септември и да се проведат разговори с председателя на ЕК.

По точка 3 – земеделските стопани, подали заявление до 26 септември по държавната помощ за компенсиране на 100% пропаднали площи, след обработване на заявленията ще получат подпомагане в рамките на 3 работни дни.

По точка 4 – остатък до достигане на определения национален лимит на Република България по помощта de minimis в размер на 71 млн. лева ще бъде разпределен на равни част за подпомагане на земеделските производители в сектор “Животновъдство”, в това число пчелен мед и сектор “Растениевъдство”.

По точка 5 – земеделските производители на мляко, които не могат да докажат реализация на продукция поради внос на сухо мляко от Украйна, да получат подпомагане по интервенциите по обвързаната подкрепа на база на правно основание за форсмажор и след разрешение от ЕК.

Изменение и допълнение на меморандума се извършва само чрез подписване на анекс между страните.

Настоящият меморандум се състави и подписа в един екземпляр, който ще се съхранява в Министерския съвет. А останалите страни ще разполагат със заверено копие от него“.

По точка 4 инициативният комитет ще иска да се въведе срок, който да е до края на месец октомври.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини