Фермерите в Украйна ще бъдат изправени пред значителни глоби за разпространението на незаконни ГМО

Президентът на Украйна подписа Закон No 3339-IX, който въвежда цялостно регулиране на правните и организационни принципи на генното инженерство чрез държавен надзор върху използването на генетично модифицирани организми и разпространението на ГМО продукти, съобщиха от propozitsiya.com позовавайки се на UCAB.

Според закона в Украйна ще се появят ефективни инструменти за контрол в областта на ГМО:

  • правомощията на публичните органи в областта на управлението на ГМО са диференцирани;
  • усъвършенства се системата за оценка на риска от ГМО и се въвеждат европейски механизми за държавна регистрация на ГМО;
  • изясняват се изискванията за етикетиране на генетично модифицирани продукти и се въвеждат правила за тяхната проследимост;
  • засилва се държавният контрол в областта на боравенето с ГМО.

Производителите, които планират да се занимават с производство/отглеждане на ГМО, преди началото на отглеждането на генетично модифицирани растения, трябва да уведомят Министерството на аграрната политика и храните на Украйна, което осъществява държавната политика в областта на държавния контрол върху пускането на ГМО продукти на пазара.

Въвежда се европейска процедура за оценка на рисковете от ГМО, ще се появи отворен списък на субектите, участващи в областта на ГМО и регистър на полетата, заети с такива култури. Има значителни глоби за разпространението на незаконни ГМО.

Законът влиза в сила след 3 години – от 16.09.2026 г. През това време трябва да се формира система от подзаконови нормативни актове, която да гарантира цялостното прилагане на разпоредбите на закона.

От момента, в който Украйна придобие статут на държава-членка на ЕС, всички регистрации на ГМО сортове, които не са в европейските регистри, ще бъдат отменени незабавно. Информацията, съдържаща се в Държавния регистър на ГМО, губи статута на официална информация. Заявленията, подадени за държавна регистрация, по отношение на които не е взето решение за вписване в Държавния регистър на ГМО, се връщат на заявителя без разглеждане.

Установено е, че от датата на влизане в сила на този закон се забранява:

  • изследване и тестване на генетично модифицирана царевица в отворена система, нейната държавна регистрация, пускане на пазара и внос, освен за изследователски цели със съответното разрешение;
  • отглеждане на генетично модифицирано захарно цвекло и рапица в продължение на 5 години, с изключение на отглеждането за научни изследвания и тестване в отворена система със съответното разрешение.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X