ЕНП: Спрете да приемате нашите фермери за даденост!

„Вместо да приемаме европейските земеделски стопани за даденост, трябва да ги подкрепим и да ги включим повече във вземането на решения за бъдещето на Европа. Трябва да ги уважаваме, да гарантираме, че могат да живеят достойно, да спрем да ги претоварваме с нова бюрокрация и най-накрая да оценим стратегическото значение на производството на храни в Европа. Групата на ЕНП винаги ще подкрепя нашите фермери и жизнени селски райони, тъй като те са съществена част от нашия европейски начин на живот“, заяви Манфред Вебер, евродепутат, председател на групата на ЕНП.

Групата на ЕНП събра в Европейския парламент над 800 фермери и други експерти по земеделие, за да обсъдят бъдещето на земеделието на конференция на тема „Сделката за европейските фермери: визия на ЕНП за селското стопанство в Европа“.

„Искаме да направим европейските села привлекателни за младите хора. Вярваме, че селските райони трябва да бъдат допълнително подкрепени – чрез инвестиции в инфраструктура, в цифровизация, в иновации и здравни услуги – така че животът във всяко село в Европа да предлага същото качество на живот като живота в град“, подчерта евродепутатът Зигфрид Мурешан, заместник-председател на групата на ЕНП.

„Една от най-важните задачи за следващия парламент и Комисия е да вземе решение за бъдещата ОСП за периода след 2027 г.“, добави евродепутатът Норберт Линс, председател на земеделската комисия.

„В ОСП се нуждаем от силен икономически стълб, който дава възможност за преход към по-устойчиви земеделски практики, подкрепя приемствеността между поколенията и защитава по-добре земеделските стопани на силно нестабилния световен пазар. Но преди следващата ОСП трябва да направим пълна оценка на ОСП, която имаме. Планирането на следващия период е работа на следващия парламент и Комисия“, заяви Линс.

„Настояваме за подновяване на фокуса върху научните изследвания и иновациите в селското стопанство във всички държави членки. Нуждаем се от повече инвестиции в технологиите. Също така ще подкрепим всички мерки, които дават възможност на младите хора да осигурят бъдещето на сектора и освен това сме за равни условия за всички земеделски стопани в ЕС в рамките на единния пазар“, подчерта евродепутатът Херберт Дорфман, говорител на ЕНП в комисията по земеделие.

„Отхвърляме всеки опит на големи неселскостопански предприятия да се създадат само за да използват ОСП за финансова изгода. Тези пари принадлежат на активни фермери“, заключи Дорфман.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X