Субсидиите в млечното говедовъдство – защо изглеждат големи, но всъщност са много малки

Субсидиите и подпомаганията, които се изплащат в животновъдството, и в частност, в млечното говедовъдство, особено измерени в общите милиони, на пръв поглед изглеждат много. Но всъщност, ако ги съотнесем към себестойност на производството, се оказват крайно ниски – едва около 5% от себестойността на производството. И това важи и за големите стопанства. Ето и сметката на животновъд със стопанство от 1000 крави за „Гласът на земеделеца“:
Да започнем от там, че се субсидират само животни на възраст над 24 месеца. В едно стопанство, ако се менажира много добре, съотношението крави към всички останали трябва да клони към 50/50. Това е само хипотетично обаче. Много добре управляваните ферми са с крави около 45% от стадото. Тоест, съотношението  субсидирани към несубсидирани животни е 45 към 55. От тия 45% крави 20-25% са сухостойни, тоест 75% от 45% внасят приходи. Или, образно казано,  около 35% от стадото работи, останалото са деца и пенсионери. На гърба на една дойна крава се трупат и разходите на две нетрудоспособни.
Една дойна крава, за да дава 32-35 литра мляко средно за дойното стадо, се храни за 11 лв. на ден. Има такива, които дават по 55 л и такива, които дават по 25 л. Средно 32-35 л за средно 11 лв. храна на ден. Нетрудоспособните са с дневна дажба около 4 лв. на ден. Или 11+2х4 лв. равно на 19 лв. Кравата днес трябва да изкара 19 лева, само за да ядат. Тези 7000 лв., които се получават на година, трябва да ги намалим с коефициент 1.2, защото все пак и част от нетрудоспособните се субсидират. Но пак сумата става  5800 лв. храна за изхранване на 1 крава за година. При около 400 лв на глава животно от субсидиите.
И тук не са включени капиталните и текущи разходи. Модерна ферма за 1000 животни харчи 50000 квт ток на месец. За да се построи с всичката съпътстваща инфраструктура, са 8-10 млн. евро. При 25-годишна амортизация на имоти това са 700-800 000 лв. на година. Заплати – още толкова. Общо взето говорим за около 4 млн. лв.  разходи и 200-250 000 лв. субсидия за стопанство с 1000 животни. Излиза, че субсидиите покриват  5-7% от разходите за отглеждане на животните и производство на мляко.
Ако се включат медицинско обслужване, счетоводство, горива за обслужване,  разходите ще отидат и на над 6500 на крава на година. И процентът на субсидията от себестойността на производството в млечното животновъдство, ще се окаже още по-нисък.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X