Carbonsafe със заявка за най-скъпите въглеродни сертификати в света

В рамките на месец септември 2023 година българската компания за въглеродно земеделие Carbonsafe взе участие в два важни международни форума извън България

HELLEXPO в Солун, Гърция, се проведе в периода 9-17 септември. България беше страна почетен партньор на изложението.  Carbonsafe беше избрана да представи българска иновация в рамките на нашата национална палата.

„ Това беше и основната мотивация на Carbonsafe да участва там, каза Христо Николов, съдружник в Carbonsafe. Като цяло изложението в Солун беше доста широко профилирано. Отсъстваше специализирана публика. В Солун интересът към нашата програма за въглеродно земеделие идваше по-скоро от учени, от техните университети, голям интерес имаше от студенти. По-малък беше чисто практическият интерес от страна на тамошните земеделци.

Видяхме, че това, което правим ние, с нашата програма Carbonsafe в България, изпреварва поне с 5 години визията и готовността на Гърция да прилага подобен тип програми. Като цяло земеделието им е доста по-разпокъсано. По отношение на въглеродни програми и генериране на въглеродни кредити, изводът от изложението в Солун е, че ние сериозно ги превъзхождаме“, обясни Христо Николов.

Второто международно събитие, на което Carbonsafe взе участие, се състоя в  Лондон, а именно Climate Tech Show в периода 26-27 септември.

„Там вече нещата стояха доста по-различно, разказа Христо Николов. Това  категорично е най-голямото изложение в Европа за решения за климатичните промени и последствията от тях. Говорим за десетки хиляди посетители в рамките на двата дни на изложението. Изключително тясно профилирана и специализирана публика. От посетителите и участниците буквално нямаше някой, който да не е наясно с нещата, върху които работим.

Нашата методология и стандарта Carbonsafe се приеха изключително позитивно. Всички световни специалисти в сектора виждат огромен потенциал в тях.

Ние доказано вече сме най-консервативната и най-точна методология за отчитане на директно уловен в почвата въглерод. Интересът към потенциалните въглеродни кредити, които Carbonsafe ще извади на пазара е много висок. Договорихме продажбата на първите сертификати в размер на 3 500 въглеродни кредита, които ще са налични през април 2024.Имаме разговори и предложения да продаваме фючърсно сертификати за 2027-2030 г“.

Христо Николов съобщи в аванс и една важна новина, която ще изведе българската компания на сериозно световно ниво. Както и добра новина за българските земеделци, участници в програмата Carbonsafe, които ще имат възможност да търгуват своите въглеродни сертификати на възможно най-високите цени в света.

Проведохме няколко работни срещи и разговори с представители на национални и  правителствени фондове на няколко арабски, азиатски, африкански държави и 1 страна-членка на Европейския Съюз.

И ако в Солун присъствахме по-скоро, за да покажем една иновация и да отворим темата за въглеродното земеделие в Гърция, защото там хората не са запознати с потенциала на такъв тип проекти и програми, то в Лондон отидохме, за да си сверим часовника, да видим къде се намираме. Представихме отново нашата програма и бяхме оценени високо.

Смея да кажа, че след изложението в Лондон ние самите си вдигнахме самооценката. Там застанахме в центъра на бизнеса сред най-добрите. Видяхме, че като технология и методология значително изпреварваме всички, които правят нещо подобно в сектора.

Стойността на въглеродните  сертификати на Carbonsafe ще бъде в пъти по-висока от тази на аналогични проекти. И това е мнение и готовност на пазара. Както вече споделих в предишно интервю, има тенденция за разместване на пластовете на пазара на въглеродни кредити и преориентиране към консервативни, качествени и доказани кредити, за които сериозните компании са готови да платят значително повече от това, което са плащали до момента. Това е базирано на конкретни техни очаквания за стойност, които в момента само българската програма на Carbonsafe може да удовлетвори“.

Междувременно броят на българските земеделци – участници във въглеродната програма на Carbonsafe продължава да расте, а първите сертификати на компанията ще излязат на пазара през 2024 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X