75% от общата стойност на селскостопанската продукция у нас се дължи на растениевъдство

75% от общата стойността на селскостопанската продукция у нас се дължи на растениевъдство през миналата 2022 година. Това става ясно от окончателните данни на Националния статистически институт за икономическите сметки в българското селско стопанство.

През 2022 г. стойността на крайната продукция, произведена в родното селско стопанство, възлиза на 12.9 млрд. лева (по текущи цени), което е с 19.2% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат на нарастването на цените с 29.8% спрямо 2021 г., докато при обемите на произведените количества се наблюдава намаление – с 8.2%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 9.69 млрд. лева и представлява 75.2% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част (87.2%) е от зърнени и от технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 5.48 млрд. лева и 2.971 млрд. лева.

В сравнение с 2021 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-висока с 19.6%, което е в резултат на увеличение на цените – с 33.5%, докато при обемите се регистрира спад – с 10.4%.

През 2022 г. стойността на произведената продукция от животновъдството възлиза на 2.333 млрд. лева или 18.1% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2021 г. стойността ѝ нараства с 18.9%, което е в резултат на увеличение на цените с 23.1%, докато произведените обеми намаляват с 3.4%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1.151 млрд. лева (49.3% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 1.182 млрд. лева (50.7% от продукцията в животновъдството). В сравнение с 2021 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни се увеличава с 19.1%, което се дължи на нарастване на цените с 24.1%, докато обемите намаляват с 4.0%.

Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 18.7%, което е в резултат на ръст на цените – с 22.3%, докато обемите спадат с 2.9%.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X