България остава сред най-земеделските региони в ЕС

През 2020 г. приблизително 4,5% от общата заетост в ЕС, или около 9,4 милиона души, са работили в сектора на селското стопанство, горското стопанство и риболова. По-голямата част, или 4,2% е  в селското стопанство.

Секторът на селското, горското и рибното стопанство продължава да бъде значителен източник на заетост, особено в източните и южните страни от ЕС. Разглеждайки регионалните данни по NUTS 3, румънските региони Васлуй (61,7%) и Нямц (51,4%) отчитат най-високите нива на заетост в този сектор. Освен това над 114 региона са имали над 16,5% от работната си сила, заета в селското стопанство, горското стопанство и риболова, с концентрации в България, Гърция, Полша, Португалия и Румъния.

Към долния край на диапазона 137 региона през 2020 г. са имали по-малко от 0,5% от работната си сила, заета в селското стопанство, горското стопанство и риболова.

В абсолютни числа регионите с най-висока заетост в селското стопанство, горското стопанство и риболова са разположени предимно в Румъния, с 8 от първите 10 региона. Регионът на Яш в Румъния има най-висок брой от 146 200 земеделски производители, следван от четири други румънски региона с над 100 000 фермери всеки. Освен румънските региони, само два други региона попадат в топ 10 на регионите по NUTS 3 с най-висока заетост в селското стопанство, горското стопанство и риболова: Sandomiersko jędrzejowski в югоизточна Полша и Almería в Южна Испания.

Селското стопанство остава голям работодател в рамките на ЕС; През 2020 г. в селското стопанство са работили 7,2020 млн.

Малко са младите фермери; само 11,9 % от управителите на земеделски стопанства в ЕС са били на възраст под 40 години през 2020 г.
Земеделието е професия, доминирана от мъже, като само 31,6% от земеделските стопани са жени през 2020 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X