Имат ли шанс планинските плодове и зеленчуци и какъв

Как е предвидено да изглежда обвързаното с производството подпомагане на доходите за тях във високите райони

Диана Ванчева

 

За настоящия програмен период е предвидено тази нова планинска  интервенция да се прилага в планински райони, чийто обхват е определен в наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони.

Потребностите, обхванати от интервенцията са оценени в Стратегическия план като такива с висок приоритет.

Какви ще бъдат изискванията и условията за допустимост

Предвижда се подпомагане на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на плодове и зеленчуци от следните видове култури:

. фасул, домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде.

Чрез този вид целенасочена подкрепа за най-малките земеделски стопани, ситуирани в трудни райони, които срещат допълнителни трудности поради местонахождението си и реализират по-ниски добиви и рентабилност, културите, които са допустими за подпомагане са определени на база обективни критерии.

Ще има две особености – за фасула и гроздето

Трябва да се каже, че всички култури, включени в интервенцията, с изключение на фасула, са обект на подкрепа и в текущия програмен период и са в обхвата на подпомагане по схемите за зеленчуци полско производство и за плодове.

Но с оглед да бъде избегната възможността по интервенцията да бъдат заявявани култури, които се подпомагат и по други интервенции, за винените лозови сортове, ще бъде приложена сортова листа с допустими сортове по отношение на десертното грозде.

А фасулът ще може да бъде заявяван само по една от интервенциите за обвързано подпомагане – или на доходите за протеинови култури или за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони.

Планирани единични суми— финансова таблица с крайни продукти

 

Планирана единична сума Финансова година 2024 2025 2026 2027 2028
Календарна година 2023 2024 2025 2026 2027
I.Б.18-1 – Ставка без модулация Планирана единична сума 1 214,58 1 214,58 1 214,58 1 214,58
Минимална сума за планираната единична сума 971,66 971,66 971,66 971,66
Максимална сума за планираната единична сума (евро) 1 457,49 1 457,49 1 457,49 1 457,49
O.10 (единица: Хектари) 200 200 200 200
Планиран краен продукт * Планирана единична сума 242,916.00 242,916.00 242,916.00 242,916.00
ОБЩО O.10 (единица: Хектари) 200 200 200 200
Годишно ориентировъчно разпределение на финансови средства (принос на Съюза в евро) 242,916.00 242,916.00 242,916.00 242,916.00

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X