Кои са новите референтни периоди за преходна национална помощ за тютюн и говеда за 2023-2027

Схемите за преходна национална помощ, които се финансират изцяло с национални средства, са залегнали в Наредба № 19 от 2015 г. , където са уредени и  контролът на изискванията, и редът за извършване на проверките за спазването им.

Тъй като България се възползва от правото си като държава членка, предоставяла  преходна национална помощ в периода 2015 – 2022 г., да я продължи и за периода 2023-2027, то тя има право и да реши да промени референтния период, но до не по-късно от 2018 г.

В Стратегически план за 2023-2027 г. относно схемата за преходна национална помощ за тютюн, България избра да прилага нов референтен период 2016 – 2018 г. и да приложи принципа: „Преминаване от метода на средната стойност за 3-те години към метода на предпочитана година сред 3-те.“

България избра да даде възможност на всеки стопанин да посочи (еднократно при заявяването на схемата) предпочитана година от референтния период 2016 – 2018 г., за която ще бъдат взети предвид изкупените количества за определяне на подпомагането.

По преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството, референтната дата 28 февруари 2009 г. се променя на 31 декември 2018 г.

За тази цел МЗХ изготви проект на нова наредба №19, в който са отразени новата реферeнтна дата по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството и новият референтен период по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X