Днес с едно от решенията на Министерския съвет ще отпуснем 27,5 милиона лева за подпомагане на земеделските производители – заедно с още 20 милиона лева, които са отпуснати вече от държавен фонд „Земеделие“. Осигуряваме общо сумата от 47,5 милиона лева, които бяха свързани със споразумението, подписано на 20 септември с аграрния сектор за осигуряване на тяхното подпомагане до края на годината.“

Това обяви в началото на Министерския съвет премиерът Николай Денков.

„Това са средства за малки земеделски производители, тъй като се отпускат по програмата de minimis. Днес ще отпуснем и 16 милиона лева за земеделските производители, които използват напояване – малки и средни земеделски производители. С тези средства се осигуряват 80% от цената на водата, която ползват. Те ще заплащат само 20% от нея“, посочи още той.

„Днес изпращаме и писмо до комисаря по земеделието и храните, с което искаме да се премахне таванът, свързан с подпомагане на производителите след затрудненията, които са изпитали след започването на войната в Украйна“, посочи Денков.

Министър-председателят уточни, че по този начин се изпълняват няколко от точките в споразумението със земеделците.