Биологичното производство възражда малките населени места

Европейските средства са двигател за привличане на нови фермери към биологичното производство, което към настоящия момент е предизвикателство с оглед на целите, които имаме за увеличаване на биопроизводството до 2030 г. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева в деня на отворените врати във фермата за био орехи на „Сортови семена- ЕЛИТ“, който е част от Национална кампания „Be Organic!“, в град Свищов.

Тя поздрави собствениците на стопанството, семейство Караджови, за реализираните инвестиции, които имат и високата оценка от техните международни партньори, помагали им във взимането на технологичните и технически решения. „Вашата дейност е добър пример за популяризиране на достиженията на българските земеделски предприемачи“, посочи заместник-министър Георгиева. Според нея стопаните с голяма  прецизност са реализирали цялата идея- от стартирането на избор на терен за градината, през избора на сорт орехи, прецизното напояване, правилното хранене, до автоматизираното прибиране на реколтата, почистване, измиване сушенето, калибриране, съхранение, както и цялостния процес на мониторинг и управление на процесите в стопанството.

„Адмирации към целия екип, защото знам колко е сложно от идеи в офис, скицирани на хартия да се реализира едно начинание в работещо, устойчиво предприятие. Много се радвам, че можем да изтъкнем предимствата биологичното производство към настоящия момент, доста по-сложно е, доста повече предизвикателства има по отношение на реализацията, но е факт, че компанията се справя успешно“, отбеляза заместник министърът.

Тя подчерта, че Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г.), успоредно и с националното подпомагане възраждат малките населени места и дават възможност на фермерите да диверсифицират своето производство, да добавят стойност чрез производство висококачествени и биохрани.

По време на събитието беше представен реализиран проект за изграждане на цех за преработка на орехи и орехови ядки по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020г., на стойност 1 925 752 лева. Участниците имаха възможност да видят иновативни технологии за преработка на орехи в модерния цех на земеделската компания, както и да се запознаят отблизо с биологичното производство на ядките. Дружеството е създало и развива ореховия сорт „Чандлър“ на площ от 668,467 дка чрез проект по подмярка 4.1 от ПРСР, както и друг за напояването му чрез изграждане на напорен водопровод с дължина 5500 м. Проектът по подмярка 4.2 включва изграждане на цех, машини за почистване, оборудване и машини за преработка, сортиране, пакетиране и др. Инвестиция от този характер е от изключителна важност при производството на сертифицирани биологични продукти, тъй като за спазването на всички норми и изисквания при сертификацията е необходимо да бъде подсигурена независимост на процесите и ясна проследяемост на пътя на суровината до нейното пакетиране.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X