ЕК одобри полска държавна помощ на стойност 54 млн. евро за изкупуване на царевица

Европейската комисия одобри приблизително 53,6 милиона евро (240 милиона PLN) за полска схема за подпомагане на търговците на царевица в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. за подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на зеления преход и намаляване на зависимостта от горива. С новата рамка се изменя и удължава частично Временната кризисна рамка, приета на 23 март 2022 г., за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на настоящата геополитическа криза, вече изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

В рамките на схемата помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за малки и средни предприятия, занимаващи се с търговия или закупуване на царевица. Целта на схемата е да подпомогне допустимите бенефициенти, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради липсата на стабилност на селскостопанския пазар, причинена от настоящата геополитическа криза.

Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на дадена държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка за кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X