Комисията приветства меморандума за разбирателство между Румъния и Украйна

Европейската комисия приветства подписването на Меморандума за разбирателство между правителството на Румъния и правителството на Украйна, който допълнително ще допринесе за увеличаване на капацитета на лентите за солидарност, особено като се имат предвид щетите, причинени на транспортната инфраструктура на Украйна. Румъния има ключова роля във функционирането на коридорите за солидарност и се ангажира конструктивно с всички заинтересовани страни, включително чрез съвместната координационна платформа „Коридори за солидарност“ между ЕС и Украйна. Комисията насърчава такова тясно сътрудничество между държавите членки на ЕС, и Украйна.

Комисията продължава да подкрепя изпълнението на коридорите за солидарност между ЕС и Украйна и украинския план за действие при износа на украински зърнени култури, по-специално чрез улесняване на трансграничните връзки и транспортните операции.

Подобреното преминаване на границите между Украйна и Румъния, както е обхванато от настоящия меморандум, ще послужи не само за непосредствените нужди на Украйна от внос и износ, но и ще я закрепи здраво в транспортното пространство на ЕС.

 Вече има финансиране от бюджета на ЕС, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), а бъдещият Украински механизъм ще допринесе допълнително за възстановяването и развитието на транспортната инфраструктура на Украйна и нейните връзки с ЕС.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X