От 2024 г. фермерите дават 1,5% от директните плащания за управление на риска

Предстои учредяване и акредитиране на Взаимоспомагателния фонд

Диана Ванчева

 В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023 – 2027 г. беше включена и интервенцията за управление на риска, като инструмент за стабилизиране на доходите на земеделските стопани.

Тази интервенция предвижда изпълнението на две основни направления:

-финансов принос към премиите по застраховане

финансов принос за Взаимоспомагателен фонд за компенсиране на щетите, претърпени от земеделските стопани

Според наредба № 3 от 2023 г. за директни плащания, на основата на регламента на ЕС 2021/2115,  е предвидено 1,5 на сто от размера на директните плащания, които се изплащат на земеделския стопанин, да се използват за неговия принос към инструмента за управление на риска. А според Закона за подпомагане на земеделските производители у нас функциите на Взаимоспомагателен фонд за управление на риска в земеделието се изпълняват от Държавен фонд „Земеделие“.

Но тъй като към настоящия момент работата на Взаимоспомагателния фонд не е започнала и предстои неговото учредяване и акредитиране, то това създава обективна невъзможност разпоредбата на Наредба № 3 от 2023 г. да се прилага за кампания 2023 г.

По тази причина финансовият принос на земеделските стопани за  прилагането на интервенцията за управление на риска ще започне да се осъществява от 2024 г., обяснява зам.-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X