Лозарите задължително трябва да се регистрират в Лозарския регистър

В Изпълнителна агенция по лозата и виното е въведен в експлоатация новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му. Геопространствената карта към регистъра е необходимо да съдържа очертания на лозарските парцели по сортове.

Гроздопроизводителите трябва да посетят съответния офис на ИАЛВ (централно управление или териториално звено), където ще получат необходимата информация и съдействие за очертаването на лозарските парцели в управляваните от тях лозарски стопанства.

Всички кандидати за приема, който стартира на 15.10.2023 г. по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Стратегическия план следва предварително да са очертали парцелите в лозарското си стопанство не по-късно от 10.11.2023 г.
Достъп до новия лозарски регистър може да получите на следния адрес:
https://vineregister.eavw.com/

Целта е да се подпомогне работата както на земеделската статистика, така и на Изпълнителната агенция по лозата и виното и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция при прилагането и администрирането на интервенциите в лозаро-винарския сектор от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Новият електронен регистър ще съдържа актуална информация относно производствения потенциал на лозаро-винарския сектор в България и ще подмени съществуващия до момента морално остарял регистър.

В новата информационна система чрез изграждането на отделен статистически модул за ползване от отдел „Агростатистика“ в МЗХ ще бъде осигурен достъп до наличните данни за изготвяне на обобщаващи справки в изпълнение на националните нужди и тези на европейското законодателство в областта на земеделската статистика.

Качеството и достоверността на данните в регистъра зависят и от земеделските производители, които сами ще заявяват площите, върху които отглеждат лозя, както и добивите на винено грозде.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X