С 19,3% ще бъдат увеличени цените за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните

Агроминистърът предложи на МС проект на постановление за изменение на тарифата за определяне на цените за изпълнение на мерките по националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонозите.

Тарифата към тригодишната национална програма се одобрява от Министерския съвет, като определените цени могат да бъдат променяни само съгласно индекса на инфлация, определен от НСИ.

Тарифата е била изменена през 2021 г. именно на база предоставена от НСИ информация за индекса на потребителски цени.

Сега Българският ветеринарен съюз (БВС) отново е отправил  искане към МЗХ за предприемане на действия за актуализацията й, с цел компенсиране на разходите, извършени от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на мероприятията.

Предвидено е цените да бъдат увеличени с 19,3%, на база индекса на инфлация за периода от м. януари 2022 г. до м. септември 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X