Годишният форум на Института по аграрна икономика тази година ще е голям международен научен симпозиум

В партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN)

Аграрните икономисти ще дадат отговор на въпроси, касаещи практиката

На 7 ноември Институтът по аграрна икономика ще събере изтъкнати експерти и учени от десетки държави, за да обсъдят последните най-актуални предизвикателства към земеделието и селските райони.

Предстои наистина голям международен научен симпозиум, посветен на аграрната икономика, на който ще участват представители на аграрната икономика от Унгария, .Северна Македония, Китай, Украйна, Университет Мисури, Университет Вагенинген, Rabobank – Нидерландия и др.

В пленарните сесии те ще обсъждат развитието на селското стопанство, като се тръгне от ефективност, иновации, програми и се стигне до пазарите, политиките, хранителната  обезпеченост, късите вериги и други икономически аспекти на земеделието и селските райони.

Ще бъдат обсъдени и търговските и ценови последици от

премахването на квотите и митата от ЕС върху вноса на зърно от

Украйна по време на руско-украинската война.

Гост от Италия ще сподели опит за ефективност в сферата на италианския селски туризъм и ефектите от ОСП. Експерт от Албания ще представи опит за насърчаване на опазването на общностните основи за подобряване на биоразнообразието.

Представител на Института по аграрна икономика и храни във Варшава ще разкаже за опит за националната аграрна политика и използване на икономически експерименти за създаване на политики, основани на доказателства.

Наши учени ще посочат какви са резултатите от анализи на социално-икономическите и икономически параметри на стратегиите за възстановяване на почвата, приложими във ферми в България и Австрия.

Ще бъде обсъдена горещата тема за Зелената сделка в земеделието

през погледа на изследователски проучвания, както и темата за късите вериги за доставка на храни в България и за биологичното земеделие и неговите възможности и предизвикателства.

Лектори ще направят анализ на  модели за намаляване на производствените разходи в резултат на прилагането на дигитална техника, както и фермерски нагласи по отношение на икономическите предимства на прецизните земеделски технологии.

Една от интересните теми е изследване на ефектите от субсидиите върху рентните плащания на земедeлската земя.

Към специфичните теми ще са оценка на състоянието на българската биоикономика, ролята на договорните решения за земеделски производители, доставящи агроекологични климатични обществени блага.

Според домакините от Института по аграрна икономика се очаква  аграрните икономисти да улеснят политиците и  агробизнеса при взимането на бъдещи решения за ефективност, растеж, конкурентоспособност, инвестиции, адаптиране на селското стопанство към изменението на климата, Зелената сделка и въздействието й върху селскостопанското производство и  бъдещето на селските райони.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X