МС предлага нова схема за преотстъпване на корпоративния данък

На днешното си извънредно заседание Министерски съвет прие няколко важни предложения от страна на Министерство на финансите в областта на данъчното облагане през следващата година във връзка с подготвяния Бюджет 2024 г. Те трябва да бъдат разгледани от бюджетната комисия в Народното събрание, както и да бъдат приети в пленарна зала от депутатите, за да влязат реално в действие от догодина.

Още година нулева ставка на ДДС за хляб и брашно

Със свое решение правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Според вносителите промените в този закон са заради необходимостта от отстраняване на установени несъответствия с правото на Европейския съюз, така че законодателството в областта на данъка върху добавената стойност да се приведе в съответствие с решения на Съда на ЕС.

Предложено е удължаване на срока на прилагане на намалена ставка на ДДС за ресторантьорски услуги, с което се предоставя възможност на бизнеса както да поддържа конкурентоспособността си, така и да запази работните места в сектора.

С внасяните промени се предвижда и удължаване на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно, така че да се смекчи въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата, по-специално върху най-уязвимите групи хора.

Като мярка за изсветляване на „сивата“ икономика е предложена възможност получателят по доставка да не заплаща стойността й, когато доставчикът не издаде касова бележка.

Алтернативен данък за събирачите на диворастящи гъби и плодове

В областта на доходите на физическите лица правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ). В областта на земеделската работа се предвижда въвеждане на алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения. По този начин ще се постигне предотвратяване на възможностите за неплащане на данъци и осигурителни вноски, както и изсветляване на сектора, твърдят вносителите.

Нова схема за преотстъпване на данък

В пакетът от одобрени проекти за изменение на данъчните закони се предвижда и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Със законопроекта се предлага и въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на данък. Тя ще се прилага за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2029 г., след получаване на окончателния номер на помощта в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, се казва в съобщението на МС.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X