ЕК: Доходът на фермерите в ЕС расте, в България – най-много

През 2021 г. средните доходи на фермерите в ЕС, отчетени от FADN ( Farm Accountancy Data Network), възлизат на 28 8002 евро годишно. Тази цифра отразява непрекъснато нарастване на доходите на земеделските стопани  през последното десетилетие, с известно забавяне, наблюдавано през 2020 г. по време на Ковид пандемията.

В сравнение с 2013 г. доходите на стопанството в ЕС на работник
са била с 56% по-високи през 2021 г., далеч изпреварвайки инфлацията през
същия период (9,4%), се казва в доклада. Освен това, в сравнение с 2020 г
общото увеличение е 13,6% на ниво ЕС. Сред държави-членки, България преживя най-голяма промяна в доходите на земеделските стопани със значително увеличение от 46,7%, докато Кипър наблюдава спад от -15,9%.

 


Тенденцията на нарастване на доходите на земеделските стопанства от 2013 до 2021 г. може да се дължи от една страна на по-бърз растеж на стойността на продукцията от нарастването на разходите, което води до по-висок общ доход на стопанство, а от друга страна – от намаляване на броя на селскостопанските работници.

Всички селскостопански сектори регистрират ръст на доходите, с изключение на секторите свине и птици (-11,3%). Секторът на свинското месо беше изправен пред спад на цените  (в резултат на нарастващо производство, ограничено
вътрешно търсене и намалени възможности за износ към Китай)
и по-високи разходи. Въпреки това приходите от ферми, специализирани в свиневъдството и птицевъдството остават най-високи (43 400 евро на работник) в сравнение с други земеделски сектори.

Приходите в градинарството, полските култури, виното и млечните сектори също надминаха средното за ЕС през 2021 г., и варират от 31 900 EUR до 34 200 EUR на работник, както и преди години. По-конкретно стопанствата за полски култури регистрират увеличение на продукция (в стойност), много по-голяма от увеличението на входните разходи (+21,6% срещу +7,6%), благодарение на добра реколта и високи
цени.


По-големите ферми са по-печеливши

Независимо от сектора, икономическият размер на фермата играе
значителна роля, когато става въпрос за доходи: при по-големите ферми по-високите
разходите на хектар се компенсират от повече продукция, което води до по-голяма обща рентабилност.

Фермите с най-малък икономически размер са съсредоточени в Полша и Румъния, в областта на полските култури и смесените ферми. Най-печеливши са фермите, управлявани от мъже на средна възраст. Доходите на фермите, управлявани от жени, са с над една трета по-ниски от доходите на стопанствата, управлявани от мъже. Разликата между половете засяга почти всички държави-членки, сектори и обхванати групи.


Ферми, управлявани от фермери на средна възраст (във възрастовата група 51-60-
годишни) демонстрират средно най-висока доходност. Фермерите в тази възрастова група управляват стопанства с най-високите доходи и са съсредоточени най-вече в Полша, Италия и Испания, и в производството на полски култури. В повечето държави-членки, най-ниски нива на доходи са регистрирани във ферми, управлявани от по-възрастните мениджъри.

Несъответствието между общата картина на ЕС (където най-ниски доходи регистрират най-младите фермери) и националните резултати произтичат от факта, че
повечето от младите фермери в ЕС са в страни с нива на доходи под средните (например в Полша и Румъния). Образованието също играе роля в нивата на доходите, тъй като ферми, които се управляват от ръководители с пълно или основно селскостопанско образование имат по-висока доходност на работник от стопанствата, чиито управители имат само практически земеделски опит. Тези тенденции са последователни в повечето държави-членки, типове земеделие и класове размер на ниво ЕС.


Директните плащания подпомагат стопанства с по-малък икономически размер
по-пропорционално

Общата селскостопанска политика подпомага доходите чрез директни плащания, за да се осигури стабилност на доходите и възнаграждение на фермерите за екологосъобразно земеделие и предоставяне на обществени услуги. През 2021 г. средният дял на директните плащания към FNVA3 възлизат на 22,6%. Колкото по-малък е икономическият размер, толкова по-висок е делът на директните плащания към FNVA.

Най-висок дял на подпомагане на доходите от директните плащания е регистриран при пасищното животновъдство животновъдство (без млечно) – с 46,5%. От другата страна на спектъра, фермите, специализирани в градинарството, имат среден дял на директните плащания към FNVA от 2,4%.

Фермите се различават много по отношение на организация и работа

Фермите се различават не само по видове и размери, но и по по отношение на начина, по който работят. Някои разчитат на собствен труд, а други на наемен труд. Много ферми използват земя под наем и обезпечени заеми за инвестиции и всекидневни
операции.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X