Достъп до земя и навлизане в бизнеса на млади фермери в Нидерландия: Как става?

Бизнес инкубатор Гоце Делчев споделя най-интересното от международния обмен в Нидерландия по проект NEWBIE, на програма Хоризонт 2020, организиран от Изследователския институт Вагенинген.

Участници от България, Ирландия, Шотландия и Нидерландия, а он-лайн – Обединеното кралство, Франция и Германия.

Основна тема: Достъп до земя и капитал за нови фермери в Нидерландия.

Най-впечатляващо: много иновативни модели и структури за навлизане на нови фермери; споделено финансиране; кооперативи за закупуване и управление на скъпата земеделска земя; комбинирано финансиране чрез различни фондове, банки, споделено финансиране; иновативен достъп до пазар; диверсифициране;  предприемачество във фермерството

Кратка обща информация за фермерството в Нидерландия:

 • Почти половината от земята в страната се използва за земеделие около 18 000 000 декара ( 1,8 млн хектара)
 • Заети в земеделието са 2,1% от 17, 4 милиона население
 • 53 000 ферми, от които 1 600 са биоферми
 • По отношение на заетостта са малки ферми ( 1 до 5 заети)
 • Земеделската земя е скъпа – средно над 65 000 евро за 10 декара ( 1 хектар)
 • Плащат се предварително производствени права (за млечни крави, прасета, пилета)
 • Годишните приходи за фермите варират, но средно нетно се получават около 31 000 евро/година
 • Консултантските услуги са платени, няма публични безплатни от около 20 години, около 80 евро/час.
 • Нови фермери са около 5 -10%
 • Обикновено фермерите и самоосигуряващите се сами се грижат да си осигурят нормална пенсия. Иначе всеки гражданин на страната след навършване на 67 години има право на пенсия, която е 70% от минималната заплата, ако е сам и 50% за всеки, ако са двойка.

Новите фермери, с които се срещнахме са високообразовани, силно мотивирани за ефективно фермерство, с фокус върху местните потребители и грижа за околната среда. Много креативни, за да си осигурят достъп до земя и капитал.

Посетени ферми и срещи с нови фермери:

 1. Pieter Lammerts, De Nieuwe Ronde, Питър – роден в Амстердам, с образование в биофермерството от университета във Вагенинген, без собствена земя, но с огромно желание да се занимава със земеделие.