2023/24 стопанска година ще бъде най-трудната за фермерите в историята на Украйна

Спадът в рентабилността на селскостопанската продукция, както и преходът на икономиката в „сянка“ поради блокирането на данъчните фактури, черния паричен пазар и сивия износ бяха отразени във финансовите отчети на селскостопанските предприятия.

Павло Хузир, консултант на Chemonics Int. на проекта за развитие на селското стопанство и селските райони (AGRO) на USAID, казва:

„Финансовите резултати на предприятията се влошиха значително, приходите и печалбата намаляха значително. По този начин средната EBITDA на 1 хектар днес е UAH 0.00 и често дори има отрицателна стойност. Банките обикновено изчисляват възможния кредитен лимит в размер на x2-3.5 EBITDA. Затова кредиторите трябва да променят рисковите си подходи и изисквания към кредитополучателите, когато обмислят нови кредити и преструктуриране на съществуващи дългове при оценка на кредитоспособността на земеделските кредитополучатели“, отбелязва експертът.

Павло Хузир отбелязва, че като се вземат предвид тези факти, 2023/24 стопанска се очаква да бъде най-трудната в историята на независима Украйна.

Според него в такива трудни времена въпросът за привличането на финансиране придобива съвсем друг смисъл. Става ясно, че без външна помощ украинският фермер няма да оцелее. Това е не само въпрос на продоволствена сигурност, но и унищожаване на цялата система фермер-работник-акционер-кредитор-доставчик-преработвател-логистичен-обслужващи компании и др.

Следва да се отбележи, че търговските дружества, които имат отрицателни финансови показатели, могат да получат стоков кредит по програмата за стоково кредитиране на микро, малки и средни земеделски производители „Фермер, има кредит“, който се изпълнява от дистрибутора на препарати за растителна защита, торове и семена „Агро Арена“ с подкрепата на Програмата за развитие на земеделието и селските райони (АГРО) на USAID.

Световната банка ще отпусне 700 млн. долара в помощ на украинските фермери

Министерството на аграрната политика на Украйна и Световната банка подписаха Споразумение за безвъзмездна помощ по Многостранния донорски доверителен фонд за подпомагане,  възстановяване и реформа на Украйна и Споразумението за заем (ARISE).

Това съобщиха от пресслужбата на министерството.

Документите са подписани от министъра на аграрната политика Микола Солский и постоянния представител на Световната банка за Украйна Геворг Саркисян.

Спешният проект за приобщаваща подкрепа за възстановяването на селското стопанство на Украйна (ARISE) предоставя 700 милиона долара на Украйна в подкрепа на селското стопанство.

Парите ще бъдат използвани за изпълнение на два компонента на проекта ARISE:

финансово подпомагане на програма „Достъпни кредити 5-7-9“ за земеделско производство и преработка на храни;

предоставяне на безвъзмездна помощ на дребни земеделски производители, а именно ползватели на земя и такива, които са специализирани в отглеждането на крави, кози или овце.

Проектът е планиран за 2023 и 2024 година.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X