Пестициди: Евродепутатите ще гласуват за намаляване на употребата и риска от продукти за растителна защита

Парламентът ще приеме преговорната си позиция относно мерки за намаляване на употребата и риска от продукти за растителна защита до 2030 г.

Членовете на ЕП ще обсъдят във вторник и ще гласуват в сряда доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), за намаляване на употребата на химически продукти за растителна защита и те да станат с най-малко 50 % по-безопасни. Те също така биха намалили употребата на т.нар. „по-опасни продукти“ с 65 % в сравнение със средната стойност за периода 2013—2017 г.

Комисията предложи цел от 50 % и за двете въз основа на средната стойност за периода 2015—2017 г. В доклада също така призовава за забрана на всички химически пестициди в чувствителни зони като зоните по „Натура 2000“, на градските зелени площ. Те също искат нова цел на ЕС за 2030 г. за увеличаване на продажбите на пестициди с нисък риск.

В четвъртък ЕП ще гласува и резолюция на комисията по околна среда относно преразгледаната инициатива на ЕС за опрашителите, за обръщане на тенденцията за намаляване на опрашителите, което до голяма степен се дължи на употребата на химически пестициди.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини