Ръстът на производството на мляко в ЕС спира през 2022 г.

Земеделските стопанства в ЕС са произвели приблизително 160,0 милиона тона сурово мляко през 2022 г., което показва спад от 0,3 милиона тона на годишна база. Тази относителна стабилност контрастира със стабилния ръст на производството от 2010 г. насам.

По-голямата част от суровото мляко (149,9 милиона тона) е доставено в мандрите, а останалата част се използва директно във фермите  за производството на редица  млечни продукти.

Тази информация идва от данни за млякото и млечните продукти, публикувани от Евростат. Статията представя няколко констатации от по-подробната статия „Обяснена статистика“ за млякото и млечните продукти.

Наред с други продукти, мандрите са произвели 22,5 милиона тона мляко за пиене през 2022 г.; 7,7 милиона тона подкиселени млечни продукти от 6,0 милиона тона пълномаслено мляко и 1,7 милиона тона обезмаслено мляко; 2,3 милиона тона масло от 46,4 милиона тона пълномаслено мляко: и 10,4 милиона тона сирене от 59,2 милиона тона пълномаслено мляко и 16,9 милиона тона обезмаслено мляко. Заедно производството на сирене и масло използва 70% от цялото пълномаслено мляко, достъпно за мандрите в ЕС.

bar charts (4): major dairy producers in the EU, 2022 (% of total production)

Източник на данни: apro_mk_pobta

Сред страните от ЕС Германия е най-големият производител на мляко за пиене (19% от общото за ЕС), масло (20%),  млечни продукти като кисело мляко (29%) и сирене (22%). Франция е вторият по големина производител както на масло, така и на сирене (18% от общото количество във всеки продукт).

Германия, заедно с Испания (15% от общия брой за ЕС), Франция (13%), Италия (11%) и Полша (9%) представляват две трети от млякото за пиене, произведено в ЕС през 2022 г.

Други страни от ЕС са ключови производители на  млечни продукти: Холандия е вторият по големина производител на подкиселени млечни продукти в ЕС (15% от общия брой), четвъртият по големина на сирене (9%) и петият на масло (10%), докато Ирландия е третият по големина производител на масло (13% от общия за ЕС) и петият по големина на подкиселени млечни продукти (7%).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X