Европейската комисия разпределя подкрепа от над 50 милиона евро за гръцки и словенски фермери, засегнати от природни бедствия

Европейската комисия (ЕК) представи днес своето предложение за мярка за подпомагане на стойност 51,7 милиона евро за пряка подкрепа на гръцки и словенски фермери, засегнати от природни бедствия. От селскостопанския резерв за 2024 г. 43,1 милиона евро ще бъдат разпределени за Гърция и 8,6 милиона евро за Словения, съобщи ЕК.

През август в Словения бяха регистрирани извънредни количества валежи и проливни бури, които доведоха до свлачища и наводнения. Междувременно през август и септември Гърция беше изправена пред безпрецедентни горски пожари, последвани от тежки наводнения, които сериозно засегнаха земеделския сектор.

Значителните щети, причинени от тези събития, и произтичащата от това загуба на доходи за засегнатите земеделски производители в двете страни застрашават икономическата жизнеспособност на стопанствата, посочват от ЕК.

Сумите, представени днес, вземат предвид оценките на селскостопанските щети от Словения и Гърция, заедно със съответното тегло на тези две страни в селскостопанския сектор на ЕС, въз основа на техния дял от директните плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП). Освен това беше взета предвид и необходимостта да се поддържат достатъчно налични ресурси в земеделския резерв за справяне с потенциални кризи през оставащите месеци на 2023 г. и през 2024 г.

Националните власти на Гърция и Словения ще разпределят директно помощта на земеделските производители, за да компенсират икономическите загуби, като плащанията се очаква да бъдат извършени до 31 май 2024 г. И двете страни ще трябва да уведомят Комисията за подробностите по изпълнението, включително критериите за изчисляване на помощта, планираното въздействие на мярката, нейната оценка и действията, предприети за избягване нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация. Двете страни могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 200 процента с национални средства.

Проектът на мярката на Комисията, включително принципите и методологията за предоставяне на подкрепа, ще бъде обсъден по прозрачен начин с държавите членки, които ще гласуват регламента за прилагане на заседание на Комитета за обща организация на селскостопанските пазари на 30 ноември. Ако бъде одобрен, той ще бъде приет и ще влезе в сила бързо, така че гръцките и словенските национални администрации да могат да го приложат незабавно.

През юни 2023 г. Европейската комисия вече отпусна 15,8 милиона евро и 1,2 милиона евро съответно на Гърция и Словения. Тези средства идват от селскостопанския резерв за 2023 г., който има за цел да подкрепи държавите членки, засегнати от неблагоприятни климатични явления и макроикономически предизвикателства в периода до 31 януари 2024 г.

Подпомагането на Словения и Гърция в адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска е ключов приоритет на програмите за политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. и 2021-2027 г. За Словения бяха заделени над 92 милиона евро за защита от наводнения в програмите за 2014-2020 г. и след скорошно изменение на програмата средствата бяха преразпределени за закупуване на оборудване за бърз отговор на наводненията. Словенските власти са отделили допълнителни 109 милиона евро за инвестиции в риск от наводнения в програмите за периода 2021-2027 г.

За периода 2014–2020 г. Гърция е заделила 325 милиона евро за инвестиции, свързани с мерки и рискове за адаптиране към изменението на климата, а в настоящия програмен период са заделени допълнителни 727 милиона евро специално за превенция и управление на рисковете от наводнения.

Държавите членки могат също да кандидатстват за средства чрез Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз въз основа на оценка на щетите, представена в рамките на 12 седмици от датата на първата щета. И Словения, и Гърция подадоха своите заявления за подкрепа от фонда, които в момента се оценяват от Комисията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X