Веселина Ралчева, УС на БАБ: На КС по поземлени отношения предложихме правила за разпоредителни сделки с ДПФ, но никой не ни чу

По повод планираната продажба на земи от ДПФ, Веселина Ралчева, член на УС на БАБ направи следния коментар:

На заседанията на Консултативния съвет по поземлени отношения беше предложено /от наколко организации/ всички разпоредителни сделки с държавни и общински земи /продажби, аренди/ да бъдат насочени към развитие на приоритетните сектори – биоземеделие, трайни насаждения, животновъдство – т.е това да става с конкурси или нарочни търгове за отдаване на земи за такъв тип производство.

Очевидно обаче никой не смята да се съобразява с предложенията и добрите идеи. Друга е целта явно.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X