Министър Вътев ще връчи 24 договора на „Напоителни системи“ ЕАД по подмярка 4.3 от ПРСР

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще връчи 24 договора на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Договорите са по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X