Делегацията на ДПС в ЕП подкрепи балансиран подход в реформата на пазара на опаковките и отпадъците от тях

Делегацията на ДПС в Европейския парламент подкрепи цялостната реформа на пазара на опаковките и отпадъците от опаковките в ЕС. Редица предложения за изменения, подкрепени от ДПС, бяха приети. Те включват мерки за повторна употреба и рециклиране, които отчитат спецификата на различните производства и сектори.  Същевременно с промените се гарантира здравето на потребителите и опазването на околната среда.

„С това законодателство за нас беше важно да определим изпълними изисквания с разумни срокове за въвеждането им, които да не попречат на бизнеса в работата и развитие му. В позицията на ЕП са отчетени и редица предложения и съображенията, които българския бизнес изрази по време на работата по този доклад“, коментира  Искра Михайлова.

„Приети бяха и изключения от правилата, засягащи някои храни и напитки. Конкретните изключения са съществени за българските производители на вина. Доволна съм, че мнозинството в ЕП предостави гъвкавост за постигане на целите за повторна употреба“, отбеляза Атидже Вели.

Предстои Съветът да приеме позицията си, което ще позволи да започнат преговорите между Европейската комисия, Парламента и Съвета.

Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки всяка година – цифра, която се очаква да нарасне до 209 кг през 2030 г. без допълнителни мерки. Едно от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа включва очакванията на гражданите за намаляване на отпадъците от опаковки и справянето с употребата на пластмасови опаковки за еднократна употреба.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини