Какво е това агрофотоволтаик – необходим е, но тепърва ще му се търси дефиницията

Комисията по земеделие в НС подкрепи становището да не остане темата завинаги  заключена от Конституционния съд, а да се развие

Комисията по земеделие, храни и гори в Народното събрание предложи на Конституционния съд да уважи мотивите на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 2, ал.4.

Става дума конкретно за частта, която засяга „…и агрофолтаици, при условията и ред, определен с наредбата на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие“, и то за текстовете, касаещи изграждането на обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 23 ал.3 и чл.24, ал 7.

Малцината присъстващи в залата членове на комисията по земеделие, които не наброяваха повече от 12-13, поне изразиха единодушно становище и мнение, че когато става дума за собствени нужди от фотоволтаици, не трябва да се смята,  че става въпрос за унищожаване на земеделски земи, а за изваждането им от оборот, както каза депутатът Румен Христов от ГЕРБ-СДС.

Важно е да се обединим какво е това агрофотоволтаик, предложи   депутатът Иван Иванов от БСП, който наблегна, че в цяла Европа това  е практика отдавна, и е крайно време и у нас да се въведе ясно понятието за въвеждане на подобна инфраструктура.  Наистина е крайно време е да се въведе яснота за  понятието и за въвеждане на подобна инфраструктура в България, добави той и препоръча на ръководството на комисията да се направи дори и законодателно проучване, за да се извлекат конкретни  и ясни текстове на закон за уреждане на казуса. Според Иванов в същото време има вече много казуси и ситуации в страната, при които е необходимо да се пристъпи към изграждането на такива съоръжения у нас за нуждите на бизнеса и конкретно на фермерските стопанства.

В обратния случай има риск темата да остане занапред заключена, което ще произлезе, ако решението на Конституционния съд я затвори  завинаги.

Шефката на земеделската комисия Десислава Танева също е на мнение, че е важно в рамките на изпълнителната власт и Народното събрание да се даде прецизна дефиниция на тези енергийни източници, за да заработи един закон добре и в услуга и на земеделската общност.

И заместникът й Борислав Костурков призова да се върви към въвеждане на правилното понятие за агрофотоволтаиците, което трябва да влезе в закона за възобновяемите енергийни източници, където  пък би трябвало МЗХ да е нещо като инициатор.

Едно отрицателно решение на Конституционния съд може да затвори вратата на тези агрофотоволтаични източници, предупреди и депутатът Петров, след което комисията прие становището, което беше подготвила.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини