Почти 34 милиона евро от европейските фондове за солидарност са отпуснати на Румъния за възстановяване на щети, причинени от тежката суша през 2022 г.

Почти 34 милиона евро от европейските фондове за солидарност, отпуснати на Румъния за възстановяване на щети, причинени от тежката суша през 2022 г.

Комисията одобри 33,9 милиона евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) в подкрепа на Румъния за справяне с големите щети, причинени от суши и горски пожари през 2022 г.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Това е солидарността на ЕС в действие! Обещахме и изпълнихме: 33,9 милиона евро финансова подкрепа ще помогне на Румъния да възстанови разрушеното от сушата и горските пожари през 2022 г. Фонд „Солидарност“ на ЕС е осезаем начин да покажем нашата солидарност и подкрепа и е от първостепенно значение пред лицето на неумолимото изменение на климата.“

Между март и август 2022 г. Румъния беше засегната от тежка суша, причинена от намалените валежи. Това имаше широко разпространени последици като провал на реколтата, горски пожари и недостиг на течаща и питейна вода за населението в много региони.

Помощта от ФСЕС ще покрие част от разходите за спешни и възстановителни операции, като спасителни служби и интервенции в подкрепа на непосредствените нужди на населението, както и за ремонт на повредена инфраструктура и общо почистване на засегнати от бедствия райони.

ФСЕС помага на държавите-членки и на присъединяващите се страни да се справят с финансовата тежест, причинена от големи природни бедствия и извънредни ситуации в областта на здравеопазването. От 2002 г. насам фондът е мобилизирал над 8,2 милиарда евро за 127 бедствия (107 природни бедствия и 20 извънредни ситуации в областта на здравеопазването) в 24 държави членки (плюс Обединеното кралство) и 3 присъединяващи се държави (Албания, Черна гора и Сърбия).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини