Стопаните могат да приключват заявленията си при подаване на Декларация разходооправдателни документи по Еко схемите ЗВПП и НИП за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира кандидатите, че вече е активна функционалността за приключване на заявленията в Системата за електронни услуги (СЕУ) при подаване на „Декларация разходооправдателни документи по Еко-ЗВПП и Еко-НИП“, съгласно чл. 46 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г.
Заявление подават всички, които имат подаден план за управление на хранителните вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), както и тези, заявили Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) за Кампания 2023.
Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи, следва да предоставят доказателствени документи съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г., които да приложат към декларацията в Системата за електронни услуги (СЕУ).
Документите се представят само онлайн чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ декларация и опис по образец.
Припомняме, че документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване.
Инструкция за попълване и предоставяне на документите е публикувана на сайта на Фонд „Земеделие“.
ВАЖНО е кандидатите да знаят, че за да е валидно заявлението е необходимо крайния статус да бъде  „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“ към 31 декември 2023г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X