Преотстъпеният данък ще може да се инвестира до края на 2025 г.

Депутатите гласуваха текстове, които ще позволят на земеделските производители, ползващи преотстъпен данък, да съберат сумите за 20223 и 2024 г.  и да ги  инвестират да края на 2025 г.

Предложението за това е направено от Националната асоциация на зърнопроизводителите и облекчи земеделските производители, които през настоящата година страдат от липса на ресурси за инвестиции.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративния данък по чл.189 б от ЗКПО.

Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на регистрирани земеделски стопани за данъчната им печалба от производство на непреработена растителна и животинска продукция, когато преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, които отговарят на определени условия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини