Биоказус: Продукти за растителна защита, нерегистрирани у нас

Може ли да се използва продукт, разрешен в ЕС за биологично земеделие, който обаче няма регистрация на национално ниво?

Оговорът на сертифициращите органи е  – категорично не. Попада в тотално нарушение критично несъответствие. В европейския регламент е казано, че за растителна защита могат да се използват продукти, чиито активни вещества са разрешени в биологичното производство. В регламент 1165 са списъците на активните вещества. Но текстът пояснява –  при спазване на условията за употреба в съответната държава членка. В нашия случай условията за регистрация за пускане на пазара и употреба на препарати за растителна защита се Регламентират от закона за защита на растенията. Там се казва, че един продукт за растителна защита може да бъде употребяван при положение, че той е регистриран за употреба в България. Нещата са свързани. Производителите казват, че активното вещество е позволено в ЕС. Да, това е едната страна на въпроса, но другата е, че търговският продукт трябва да бъде регистриран в съответната държава членка.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини