Биоказус: Житен хербицид в овощна градина. Чия е отговорността?

Какво се случва, ако в биологично стопанство овощна градина, което граничи със зърнопроизводителни стопанства при проверка се установява житен хербицид? Ясно е, че в неговото стопанство той не се използва и е дошъл от вън. На въпроса отговори доц. д-р Анна Карова, представител на Кю Сертификейшън.

За съжаление, тези случаи не са редки. Но отговорността за постигане и гарантиране на съответствието е на оператора. Уви, никъде не е казано, че всички трябва да правят биологично производство.

Операторът трябва да осигури и да приложи подходящите мерки, така че да избегне несъответствие. Този проблем е много често срещан и не само в България. Това е проблем във всички европейски държави. Но в конкретния случай, контролиращото лице трябва да установи, че операторът не е предприел достатъчно предпазни мерки, за да се защити и да предотврати замърсяването.

Операторът трябва да помисли за някакви допълнителни мерки, които да приложи. В най-лошия случай трябва да се откаже. Няма някаква разпоредба, която да задължи съседите му да спазват нещо.

Специално при остатъчните вещества от пестициди има разграничение на несъответствията. Когато операторът не е виновен, санкцията е по-лека. Когато операторът е виновен, санкцията е по-тежка. Но при всички случаи, виновен или невинен, този оператор няма да получи субсидии. Това е сигурно. Сертификатът му категорично ще бъде отнет. В случая, когато операторът не е виновен, поне за конкретната партида, защото няма как да пусне на пазара стока, която е с остатъчни вещества по нашето законодателство.

При всички случаи ще се наложи да започне нов преходен период, след това пак да се взимат проби, и така цялата процедура. Тези случаи са тежки. Но има процедура, която се нарича официално разследване и там трябва да се проследи много внимателно действително откъде идват замърсяванията.

Но преди операторът да започне да се занимава с биологично производство, той трябва да е анализирал къде се намира парцелът му и какви са рисковете около него. И след като анализира рисковете, трябва да определи, както е казано в Регламента, подходящи пропорционални мерки, с които да сведе тези рискове до минимум. Ако градината е някъде сред гора, рисковете са минимални. Но ако парцелът е сред зърнено-житни, там рискът е наистина много висок и операторът трябва да помисли какво да предприеме. Например някакво отстояние. Между другото никъде в изискванията не пише, че трябва да има отстояние между биологичните и небиологичните площи. Не е задължително мярката да бъде отстояние. Може да се договори със съседите да се поддържат определени буферни ивици, които да не се пръскат. Много са специфични нещата за всяко едно стопанство. Ако то е в ниско, то към него ще има отток на хербицид. Ако е на високо – рискът е по-малък.

Трябва много внимателно да се прецени екосистемата, обкръжаващата среда. Всяка година трябва да се преразглеждат рисковете и да се формулират подходящите мерки.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X