EК: Производството на мляко е в повратен момент

По-строгите екологични политики на ЕС и на национално ниво вероятно ще принудят стопаните с млекодайни животни в ЕС да намалят големината на стадата си, вследствие на което се очаква поголовието от млечни животни в ЕС да намалее с 13% до 2035 г. в сравнение със средното за 2021-2023 г. Производството на мляко в ЕС сега се намира в „повратен момент“ и се развива в посока повишаване на устойчивостта, се посочва още в доклада на Европейската комисия.

Увеличението на добива се очаква да достигне само половината от темпа, наблюдаван през последното десетилетие, а производството на мляко в ЕС ще намалее средно с 0,2% годишно между 2023 и 2035 г. В същото време постепенно губят своето въздействие досегашните основни двигатели за растежа на добива на мляко, намалява и разликата в производителността между страните от ЕС, се посочва в доклада.

Въпреки че ръстът на световното производство на суровината ще нараства със същия темп като през последното десетилетие или с 1,6% годишно, увеличенията на производството в бъдеще вероятно ще постигат други региони на света, но не и ЕС. Очаква се Югоизточна Азия и Северна Африка да увеличават производството си на мляко с около 3% годишно до 2035 г. В същото време ЕС ще запази обема на износа си стабилен въпреки намаляващото производство.

Цените на млечните продукти ще следват нарастваща тенденция, след като са намалели бързо през първата половина на 2023 г. и след историческия връх от 2021/2022 г. Очаква се цената на суровото мляко в ЕС да остане до 2035 г. далеч над нивата преди 2022 г. Това обаче ще се дължи до голяма степен на инфлацията, а развитието на цените в реално изражение вероятно ще остане до голяма степен стабилно.

Цената на сиренето в ЕС, което вероятно ще остане основният експортен продукт на ЕС, се очаква да се покачи най-много, като и стойността на маслото и обезмасленото мляко на прах също значително ще се повиши. Увеличаването на производството на мляко в държавите-вносители ще забави увеличението на доставките както на обезмаслено, така и на пълномаслено мляко на прах, според последната прогноза на ЕК.

Производството на сирене и суроватка обаче ще нараснат с около 2,3 милиона тона млечен еквивалент и могат да поемат 36% от млечния резерв на ЕС до 2035 г. Производството на сухо мляко ще нарасне с 2,3% до 2035 г. в сравнение с 2021-2021 г. През 2023 г. и производството на масло ще остане стабилно, според очакванията на анализаторите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини