НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Националната агенция за приходите (НАП) въвежда от 3 януари режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск.

Контролът е за превозите, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона, които започват от територията на трета страна и завършват на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката; започват и завършват на територията на страната.

От началото на октомври НАП въведе режима за предварително деклариране на данни по отношение на превозите, които започват от територията на друга държава членка на ЕС и завършват на територията на страната; започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава членка на ЕС. Данните се декларират чрез електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция.

Чрез електронната услуга потребителите подават данни за първоначално деклариране на превоз на стоки, за изпращач/доставчик, получател/купувач, превозвач, транспортно средство, вид, количество и договорена стойност на стоката, място, дата, очакван час на натоварване/изпращане/претоварване/получаване. Тя дава възможност за преглед и търсене на подадени данни, за потвърждаване на получаването на стоки с висок фискален риск (СВФР) или пък за корекция и анулиране на подадените вече данни.

При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП). Той задължително трябва да се съобщи на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза. Валидността на УНП е 14 дни. При фискален контрол водачът на транспортното средство трябва да предостави и УНП, уточняват от НАП.

Според изискванията на наредбата в списъка със стоки с висок фискален риск се включват и земеделската продукция, както и храните. От бранша настояват тези стоки да бъдат освободени от подобен вид административно натоварване, тъй като ще създаде хаос с превоза при събиране на реколтата, продажбата на земеделска продукция и храни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X