Становищата вече са на масата: Субсидиите в ОСП след 2027 г. ще са зависими от постигането на климатичните цели

Безусловните базови плащания в земеделието ще бъдат трансформирани през следващия програмен период. А той не е толкова далеч. За тези 3 години, които остават до кардиналната промяна на ОСП фермерите трябва да пренастроят стопанствата си. Защото основните плащания в земеделието все по-малко ще зависят от производство, и все повече ще зависят от постигането на климатични цели.
Становища за това какви трябва да са промените в новата ОСП вече са депозирали в Брюксел основните участници в диалога  – Copa-Cogeca, профсъюзи на работещите в земеделието, еколози, природозащитници, работодателски организации.

Темата е обект на дискусия и с потенциалните кандидати за евродепутати в следващия мандат на Европарламента. Той ще излъчи и състава на новата Европейска комисия. Тя ще обобщи дискусиите, които вече текат, и ще формулират главните насоки в ОСП след 2027 г.

Като цяло нагласата е за повишаване на сегашните 30% на условност за зелените плащания, както и обвързване на плащанията в много по-голяма степен с услугата, която фермерите предоставят на обществото. Тъй като средствата от бюджета за ОСП се осигуряват от данъците на европейските граждани, целта е плащанията към стопаните да не зависят само от големината на обработваемата площ, а от ангажиментите им за борба с климатичните промени – тоест от приноса им за околната среда, биоразнообразието, улавянето на въглерода и т.н..

Концепцията, че средствата за ОСП като процент от общия бюджет на Европа трябва да се увеличават, а не да намаляват, каквато е тенденцията, е срещнала категорично отрицание от страна на Германия, Дания и други държави, които са нетни донори. В момента изобщо не се споменава идеята за ръст на бюджета на ОСП, както много български фермери смятат, че трябва да се случва предвид инфлацията.

Удо Хемерлинг, представител на най-голямата фермерска организация в Германия (DBV), вярва, че европейското земеделие не може да продължава по един и същи начин и да очаква различни резултати.

„Климатичните промени навсякъде в Европа ни напомнят, че никой не е по-голям от природата. Обществото също го изисква. Природозащитните организации вече са много силно политически представени. Тоест няма как да не се съобразим с това, какво всъщност иска обществото”.

Еврокомисарят по земеделие Войчеховски вече изказа позицията си, че в ОСП след 2027 г. директните субсидии трябва да бъдат ограничени с таван. Очевидно това е посоката, в която ще върви – все по-земеделски плащания, все повече климатични. Тук трябва да поясним, че плащанията, свързани с климата не влизат в обхвата на Зелената сделка. Те се регулират от Парижкото споразумение и при него, за разлика от Зелената сделка, има абсолютен консенсус в обществото и политиците, че отстъпление не може да има.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини