Пшеница 2024: Колко трябва да са средните добиви, за да излезе сметката?

Картината в зърнопроизводството и през 2024 г. ще остане мрачна. Единствената аритметика, която е по силите на производителите е какъв среден добив да постигнат.  При 6 милиона тона пшеница и 11 милиона декара засети площи колко е средният добив на декар?

Очакваната цена пшеницата от нова реколта, ако не се случат климатични катастрофи, е 280-300 лв/т.

Предстоящите разходи са в следния размер: торене с азот при минимално количество активно вещество 14 кг/дка, за да имат 500-600 килограма среден добив за стопанство, трябва да заделят около 30 лв/дка, борба с плевели от житни и широколистни 5-8 лв /дка, едно фунгицидно третиране минимум 5 лв/дка. До тук 40 лв/дка. Добавяме рента 90-100 лв/дка. Срещу възможност за приход от 150-180 лв/дка. Без да слагаме разходи за горива, труд, амортизация, данъци и осигуровки и т.н.

Можем да посмятаме още – колко ще е загубата тази година само от 4 000 декара пшеница, които отглеждат фермер? Жокер 50% от земята е собствена!

Това е истината в момента и тя важи за всеки един фермер. Ако плаща 100 лв. на дка рента, то той не може да направи 550 кг среден добив.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини