Нитратна директива: Торенето от 1 ноември до 5 февруари е забранено!

Много фермери се изкушават при замръзнали полета да влязат още сега с торачките, за да внесат азотни торове. Напомняме, че това подлежи на санкции. Торенето в нитратно уязвими зони е забранено от 1 ноември до 5 февруари. Досега контролът беше слаб и фермерите забравяха, че такава забрана съществува. Но контролът вече е сателитен и стопаните не бива да мислят, че ще им се размине и ще излъжат сателитите. Сателитът минава на 2 дни и вижда всичко.

Санкциите не са малки.

•    При установяването на подобни нарушения санкциите се прилагат върху общото плащане към бенефициера по схемите и мерките на база площ и/или животно в обхвата на Общата селскостопанска политика (ОСП);
•    Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване;
•    При небрежност процентът на намалението на плащанията не надвишава 5 %, а при повторно неспазване не надвишава 15 %;
•    При умишлено неспазване процентът на намалението не е по-нисък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане и може да се прилага в продължение на една или повече календарни години.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X