382 проекта получават финансиране по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 382 проекта, подадени чрез ИСУН по целевия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони от / ПРСР 2014 – 2020 г., в размер на  18 677 890 лв.
Проектите получават подкрепа от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) след като са преминали през техническа и финансова оценка, както и през етапите на административно съответствие и допустимост. Проектните предложения са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013, като определеният бюджет за приема е в размер на 30 314 900 лв.
Списък с одобрените за финансиране проектни предложения са качени на сайта на ДФЗ.
Изпълнението на проектите по подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на младите земеделски стопани в България.
ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи и сключване на административни договори по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини