Животновъди пишат до властта писмо на безнадеждността – проверки в безвремие

Почти 20 български животновъдни организации се обърнаха с отворено писмо до представителите на законодателната и изпълнителната власт. В него те изляха мъката си и за пореден път изложиха аргументирано позицията си. В реалността животновъдите са отчаяни и обезверени и нямат надежда, че някой от властимащите ще им обърне внимание. Това споделиха представители на организациите през земеделеца. бг. Те все пак пишат писмото си на отчаяние, но вече са готови и за реални действия. Когато ножът опре до кокал, няма как. Публикуваме и текста на отвореното писмо:

След проведени събрания на Управителни съвети в асоциациите и разговори с членовете ни, по тяхно искане във връзка със стартиралите проверки в животновъдните ферми пишем това писмо, на което молим да обърнете сериозно внимание.

Като едни от най-големите животновъдни организации в страната ни и ОБЖ, като представляващ България в Европейската федерация по животновъдни науки, сме силно притеснени със случващото се в страната ни. Към нас ежедневно постъпват жалби, въпроси, искания за оказване на помощ и всичко онова, което касае прилагането на нормативната уредба на общата селскостопанска политика в сектора.

След няколко участия в телевизионни предавания на министърът на земеделието и храните – г-н Вътев и информация на сайта на министерството разбрахме, че стартират проверки по идентификация на животновъдните ферми в България като проверките започват в говедовъдните ферми. Цитираме официалния сайт: „Целта на проверките е да се извърши инвентаризация на животновъдните обекти и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система на БАБХ-ВетИС.“

Обръщаме се най-напред към колегите животновъди във връзка с допускането на проверяващият екип във фермите им. Всеки от Вас да изисква да му бъде предоставена за прочит и копие на ИНДИВИДУАЛНА/ИЗРИЧНА заповед за извършване на проверка в обекта му, за да бъде спокоен че е защитен юридически.

Ние, като животновъди не сме против извършването на административни и физически проверки в обектите ни, като това сме го доказали във времето от 2007г. до момента със стартирането на подпомагането на животните и земите, които поддържаме и обработваме. Но, много са фактите, които ни карат да се чувстваме като престъпници и „еретици“ и именно затова пишем това писмо, а именно имаме пред вид следното:

В България от 2007 до момента по отношение на именно такива спонтанни и хрумнали на някого по всяко време проверки НЕ сме свидетели на нормативна уредба, която да регламентира показатели като време за извършването им, планиране, оповестяване, насоки за поведение при извършване на проверките, права на проверяващите, права на проверяваните, планиране на проверките по направления в зависимост от подходящия сезон и др. т.е. всичко в тази връзка. Именно тази непредвидимост дава възможност на всеки служител от държавния апарат, съотносим към дейността на животновъдите да ги преследва, „натиска“ от позицията, която заема и съответно да злоупотребява с постоянни заплахи. Освен това е незаконосъобразно да бъде прекъснат/отнет достъпът за движение на животните от животновъдните обекти устно, без всякакви заповеди, което граничи с произвол.

Българската поговорка – „Само, който не работи, той не греши“ е валидна за всички страни, но ние сме за РЕГЛАМЕНТИРАНЕ на проверките с нормативен документ като смятаме, че проверките трябва да се извършват веднъж в годината съвместно и едновременно от всички заинтересовани и отговорни институции (а не на която институция й хрумне по всяко време на денонощието) и смятаме, че най-удачното време за проверки е времето, в което бенефициентът/животновъдът е заявил за подпомагане своите животни и земеделски земи (обработваеми земи, пасища, мери и ливади) в съответната кампания и го е декларирал с подписа си. Смятаме, че сегашният момент не е подходящ по много причини:

Кампания по оагване на дребните животни – овце и кози, в която всяко външно вмешателство е пагубно за стадото, включително с аборти и смърт на животните. Загуби, които поема единствено собственикът на животните, а проверяващите са свършили своята работа и „ни чул, ни видял“ не носят никаква отговорност. И в този смисъл питаме къде е хуманното отношение към животните, към което се стремим като отговорни животновъди и граждани и кой ще поеме отговорност за покриване на всички загуби, които ще са като последствия за абортиралите и починали животни?
Кампания по отелвания на едрите животни – говеда, биволи, като всяка външна намеса отново води само до загуби на фермера;

Нерегламентираните проверки като време за извършване на такива води до стрес в животновъдите, стрес в работния персонал във фермите (който и без това е почти липсващ); води до нарушаване на психическото равновесие в човешкия фактор и нарушаване на работния климат във фермите;

Това е време, в което инвентаризацията (премахване на брак, оптимизация, нова идентификация за новородени и др.) се извършва от самият стопанин и собственик на животновъдния обект, съвместно с обслужващият ветеринарен лекар и данните се предоставят за нуждите на счетоводството и съответно под формата на декларация образец, която се предоставя на официалния ветеринарен лекар и въз основа на нея се извършва включително регистрация/пререгистрация на земеделския стопанин за съответната стопанска година;

Това е време, в което всички срокове за задържане при отглеждането на животните са изтекли и фермерът по негова преценка може да реши въобще да не се регистрира/пререгистрира като земеделски стопанин; може да реши въобще да не участват за подпомагане животните му; може въобще да реши да прекрати дейността си като животновъд и земеделец и всичко това е негово право, тъй като той е собственик и е дал от себе си време, труд, пари; ползвал е кредити и е необходимо сам да планира дейността си въобще.

Нека не забравяме и фактът, че дълго време липсваха ваксини за животните и това препятстваше движението на животните.

Нека не забравяме, че и кампанията по заявяване на животни и площи тази година за първи път беше удължена с почти два месеца – до 21.07.23г., което е прецедент и за което вина нямат животновъдите/бенефициентите, а единствено неподготвеността на администрацията на министерството.

Нека не забравяме, че за извършването на тези проверки се заделя огромен ресурс и възниква въпросът – „Как може да се заделя такъв ресурс за проверки (командировъчни, изхранване, нощувки, транспорт и др.) при положение, че се твърди, че е ограничен националния бюджет и не може да се осигури никакво допълнително подпомагане на сектора?

Нека не забравяме, че многократно сме писали декларации, на които не е обърнато внимание, че едни и същи бенефициери са проверявани всяка година и то по няколко пъти, пред вид различните по естество проверки(на място, административни, кръстосани и др.), а всъщност повтарящи се в чек-листите с копи-пейст . И при изготвянето на правила относно проверките, каквито предлагаме, всички наши искания да бъдат обсъдени в присъствието на животновъди и такива животновъди, които са проверявани в последните две години, да не бъдат проверявани отново т.е. проверките да не са на едни и същи бенефициенти постоянно и най-вече да не се обръща внимание на анонимни сигнали, а само на сигнали от реални хора, застанали зад името си и доказана информация.

Смятаме, че за първи път от 2007 г. върху животновъдите се упражнява безпрецедентен натиск и имиджът им тотално е сринат. Всичко това се получи от изкривената информация, която се поднася чрез медиите. В студията се упражняват в говорене хора, които не са запознати с общата селскостопанска политика, като в това число визираме и подвеждащата информация поднесена от министъра относно размерът на получаваните субсидии за животни. Но, вината не е негова, а на поднеслите му тази изкривена информация от министерството експерти, която внуши на целият български народ, че животновъдите са милионери, които безогледно и нахално търсят постоянно пари. А всъщност действителността е съвсем различна.

Отруденият/истинският животновъд е в постоянен стрес, липса на финанси и съответно финансова стабилност, невъзможност да планира дейността си като фермер пред вид несигурността при получаването на субсидиите.

Останахме и недоволни и нечути и от извършените козметични промени на Стратегическият план, който ще се прилага до края на 2027 г. От изписаните от страна на бранша многобройни предложения и становища, на които чувахме само отговори като “Това няма как да стане. Това няма как да се случи. Тук говорим за общ бюджет по интервенциите. Това не можем да приемем…..“. Никой от експертите в министерството, участвал в разработването на интервенциите не е взел пред вид трудностите, пред които е изправен животновъдът при първичното производство на продукция и продаването й/предлагането й под себестойност.

Намалената субсидираност по интервенциите и без това ще доведе до тотално унищожаване на животновъдството в България и когато стане късно и се отрезвим като нация, ще разберем, че сме унищожили онези, които се трудят денонощно и донасят ежедневно на трапезата ни храната.

Смятаме, че с тази постъпка (извършване на проверки в безвремие) Министерството на земеделието прехвърля отговорността на Държавен Фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните и заема защитна позиция с цел задържане по-дълго на политическия кабинет при ротацията му на постовете, които заема и с цел да се покаже на обществото колко „грешни и крадливи“ са животновъдите. Но, това е биене по имиджа на министерството и всички разпоредители към него, на страната ни пред Европейската общност. Нищо друго няма да успеем да докажем!!!

Именно затова молим да се прекратят тези незаконосъобразни действия, да се разпишат правила и тогава да се извършва контрол!!! В противен случай ще бъдем принудени да последваме примерът на нашите европейски колеги от Германия, Румъния и Гърция!!!

 

 1. “Обединени български животновъди“ с Председател г-н Бойко Синапов.
 2. „Съюз на говедовъдите в България“ с Председател г-н Димитър Зоров.
 3. „Асоциация на земеделските производители в България“ с Председател г-н Венцислав Върбанов.
 4. „Асоциация на българските биволовъди“ с Председател г-жа Мария Степанчева.
 5. „Съюз на животновъдите в България“ с Председател г-жа Пенка Христова.
 6. Сдружение “Развъдна асоциация на българските породи говеда – родопско късорого, българско родопско и искърско говедо“ с Председател д-р Иван Механджийски.
 7. Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България” с Председател Цветомир Христов.

8.”Земеделски стопани” с Председател Юлия Коюнджийска.

 1. Животновъдно сдружение “Старият Балкан” с Председател Дарина Шишкова.
 2. Сдружение “Асоциация на животновъдите в региона Странджа-Сакар” с Председател Христо Николов.
 3. “Развъдна организация за автохтонни породи овце в България” с Председател Дарина Шишкова.
 4. ” Асоциация на млекопреработвателите” с Председател Димитър Зоров.
 5. „Българска национална организация на зооинжинерите за развъждане на породите селскостопански животни“ с Председател Бойко Синапов.
 6. “Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски цигай овце и Каракачански кон – Смолян” с Председател проф. д-р Цонка Оджакова – Копчева.
 7. Сдружение “Организация за развъждане на цигайски, романовски и местни породи овце в Република България” с Председател Младен Колев.
 8. СНЦ “Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце” с Председател Димитър Добрев.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини