ЕК предложи още една година безмитен внос на стоки от Украйна

Комисията предложи да се поднови за още една година спирането на вносните мита и квотите за износа на Украйна за ЕС, като същевременно се засили защитата на чувствителните селскостопански продукти от ЕС.

Това е в съответствие с поетите от ЕС ангажименти за предоставяне на подкрепа на Украйна дотогава, докогато това е необходимо.

Тези автономни търговски мерки (АТМ) са в сила от юни 2022 г. и са основен стълб на непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна и нейната икономика. Мерките спомагат за облекчаване на трудното положение, пред което са изправени украинските производители и износители вследствие на непровокираната и неоправдана агресивна война на Русия, се казва в съобщението на Комисията.

Въпреки че основната цел на АТМ е да подкрепят Украйна, мерките са съобразени и с чувствителните аспекти, свързани с дейността на земеделските стопани и други заинтересовани страни в ЕС. За тази цел и като се има предвид значителното увеличение на вноса на някои селскостопански продукти от Украйна в ЕС през 2022 г. и 2023 г., подновените АТМ предвиждат засилен защитен механизъм. Той гарантира, че могат да бъдат предприети бързи коригиращи действия в случай на значителни смущения на пазара на ЕС или на пазарите на една или повече държави членки.

За най-чувствителните продукти — птиче месо, яйца и захар — се предвижда механизъм при извънредни ситуации, който да стабилизира вноса спрямо средните му обеми през 2022 г. и 2023 г. Това означава, че ако вносът на тези продукти надхвърли тези обеми, отново ще бъдат наложени мита, за да се гарантира, че обемът на вноса не надвишава значително този от предходните години.

Успоредно с това Комисията предлага да се поднови за още една година спирането на всички останали мита върху вноса от Молдова, което е в сила от юли 2022 г.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Целта е да се гарантира плавен преход от настоящия режим на АТМ към новия режим до изтичането на настоящия режим на 5 юни 2024 г. за Украйна и на 24 юли 2024 г. за Молдова.

Контекст

Прилаганите за Украйна АТМ са в сила от 4 юни 2022 г. и определено оказват положително въздействие върху търговията на Украйна с ЕС. Благодарение на тях, както и на коридорите на солидарността, търговските потоци от Украйна към ЕС останаха забележително стабилни през 2022 г. и 2023 г., независимо от сериозните сътресения, които предизвика войната, и на фона на общата тенденция на свиване на търговията на Украйна като цяло. Общият внос на ЕС от Украйна възлиза на 24,3 милиарда евро през 12-те месеца до октомври 2023 г. в сравнение с равнищата отпреди войната през 2021 г., възлизащи на 24 милиарда евро.

Едностранни и временни по характер, АТМ значително разширяват обхвата на либерализацията на митата в рамките на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна чрез спиране на прилагането на всички оставащи мита, квоти и защитни мерки по отношение на украинския внос в момент на крайна необходимост за Украйна. Успоредно с това ЕС и Украйна продължават обсъжданията за по-нататъшна постоянна и реципрочна либерализация на митата съгласно член 29 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

АТМ за Молдова са в сила от 25 юли 2022 г. Износът на Молдова за останалата част от света пострада от военната агресия на Русия срещу Украйна, тъй като при този износ често се е разчитало на транзитно преминаване през украинската територия и инфраструктура. АТМ подпомогнаха усилията на Молдова за преориентиране на износа през ЕС. Като цяло износът от Молдова за ЕС се е увеличил от 1,8 милиарда евро през 2021 г. на 2,6 милиарда евро през 2022 г.

Сега Комисията предлага да бъде подновено за още една година спирането на всички мита върху вноса от Молдова. На практика това означава, че износът на седем селскостопански продукта от Молдова, които са предмет на тарифни квоти, ще продължи да бъде напълно либерализиран. Тези продукти са: домати, чесън, трапезно грозде, ябълки, череши, сливи и сок от грозде.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини