Делегацията на ДПС в ЕП не подкрепи законодателството за новите геномни техники и настоява за широк обществен дебат

В рамките на пленарна сесия, евродепутатите обсъдиха доклад относно растения, получени чрез нови геномни техники, и храните и фуражите от тях.

Представителите на ДПС в Европейския парламент са категорични, че от първостепенна значимост е защитата на здравето на българските граждани, чрез осигуряване на проследимост на използваните продукти и достатъчно ясна информация и етикетиране, които да позволят на потребителите да направят своя информиран избор по отношение на продуктите, които използват.

Делегацията на ДПС твърдо подкрепя и позицията на група „Обнови Европа“, че е необходима открита и научно обоснована дискусия относно новите геномни технологии, както и че е наложително да бъде осигурена правна яснота.

Макар да няма научен консенсус, че организмите, получени чрез нови геномни техники са напълно безопасни за човешкото здраве, не се оспорват и бързо развиващите се иновации в тази сфера, както и ползите от подобряването на растенията, което спомага за намаляване на употребата на пестициди и торове, за постигане на по-устойчиво селско стопанство и защита на почвите, водите и околната среда.

„В България има нужда от наистина задълбочен дебат, в който да се чуят различните гледни точки и най – вече – гласът на академичните и научни среди. По въпросa за използването на нови геномни техники има дълбоко разделение в обществото, затова е изключително важно да постигнем национален компромис, без да отричаме научния прогрес, но отчитайки в центъра на позицията ни вижданията и на потребителите, и на земеделските производители.“, коментира евродепутатът Атидже Алиева-Вели като член на Комисията по Земеделие и развитие на селските райони.

Въпреки бързото развитие на новите геноми техники през последните години, законодателство на ЕС в тази посока не е актуализирано, така че да определя и регулира по подходящ начин използването им, поради което темата предстои да бъде разглеждана все по – настойчиво.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини