ЕК стартира ново интерактивно ръководство, което картографира всички възможности за финансиране, налични на ниво ЕС за селските райони

Европейската комисия (ЕК) стартира ново интерактивно ръководство, което картографира всички възможности за финансиране, налични на ниво ЕС за селските райони. Има изобилие от фондове и програми на ЕС, които могат да насърчат устойчив растеж и благосъстояние в селските райони. Идентифицирането на най-подходящия вариант обаче не винаги е лесно за потенциалните бенефициенти. Инструментариумът за селските райони събира възможности за финансиране от 26 различни фонда на ЕС, от Общата селскостопанска политика (ОСП) до кохезионните фондове, „Хоризонт Европа“ и Механизма за възстановяване и устойчивост. Само с няколко щраквания селските предприемачи и местните власти могат да намерят най-доброто налично финансиране, което да им помогне да развият своя проект, пише Еврокомисията на интернет страницата си.

Този новооткрит всеобхватен портал за финансиране от ЕС и инициативи за подкрепа, достъпни за селските райони в ЕС, има за цел да предостави на кандидатите знанията и инструментите, необходими за справяне с местните нужди. Бенефициенти могат да бъдат местни власти, институции, фирми, сдружения и физически лица.

Финансиране и подкрепа за селските райони на всички езици на ЕС

Новият инструмент предлага автоматични преводи на всички езици на ЕС. Интерактивният търсач на финансиране позволява на потребителите да филтрират съществуващи схеми въз основа на няколко критерия:

  • тяхната роля или организация;
  • дейността, която искат да изпълнят (например подобряване на инфраструктурата, справяне с обществените предизвикателства, укрепване на местната икономика, повишаване на устойчивостта на климата);
  • вида на подкрепата, която търсят: грантове, финансови инструменти (като заеми и гаранции) или техническа помощ като консултантски услуги, обучение, програми за наставничество, мрежи за подкрепа и други.

След стесняване на избора до най-подходящите опции, ключова информация за текущите програми и инициативи е лесно достъпна в информационни листове за печат. Те обясняват как всяка опция е подходяща за селските райони и включват практически подробности, връзки към покани и подходящи точки за контакт.

Съвети, насоки и вдъхновяващи истории

Инструментариумът за селските райони предоставя също обширни насоки за това как да се възползвате максимално от наличните възможности. Потребителите могат да се вдъхновят и да проучат широка гама от примери и казуси, откривайки как фондовете на ЕС и механизмите за подкрепа вече са били прилагани успешно в селските райони в ЕС. Много вдъхновяващи истории се показват на карта с възможност за щракване.

Разделът с ресурси предлага документи с насоки, доклади и ръководства относно възможностите за финансиране от ЕС за конкретни сектори, включително широколентов достъп, култура, образование, енергетика, околна среда и туризъм. Допълнителни основни материали могат да бъдат разгледани на страниците „Често задавани въпроси“ и „Информация“.

Контекст

Инструментариумът за селските райони е част от дългосрочната визия на Комисията за по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони в ЕС.

Селските райони на ЕС обхващат 83 на сто от територията на Съюза и са дом на 30 на сто от населението. През 2021 г. Европейската комисия представи дългосрочната си визия за селските райони на ЕС, като идентифицира предизвикателствата и опасенията, пред които са изправени, както и многото възможности, с които разполагат. В допълнение към всички фондове на ЕС, които допринасят за подкрепа на проспериращите селски райони, визията разчита за изпълнението си на два стълба, които се допълват взаимно: Планът за действие за селските райони и Пактът за селските райони. Планът за действие предлага четири области на действие за Европейската комисия, за да насърчи по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони в ЕС. Пактът за селските райони е рамка за сътрудничество между властите и заинтересованите страни, желаещи да действат за развитието на селските райони на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Подробни статистически данни и анализи за селските райони на ЕС, обхващащи икономически, социални и екологични аспекти, са достъпни в Обсерваторията за селските райони.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X