Черупковите плодове са отпаднали от обвързано подпомагане през март 2023 г.

Обхвата на интервенциите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци е определен, съгласно действащата в момента Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

В групата на плодовете попадат плодови насаждения от следните видове култури: малини, ягоди, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини