Националната асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии проведе работна среща с БАБХ

В Българска агенция по безопасност на храните се проведе важна среща с представители на Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии. В контекста на промените, които следват в земеделието, е изключително важно земеделските производите да имат на разположение работещи, но безопасни и регистрирани препарати. Липсата на такива затруднява производството им и прави прилагането на изискванията на Зелената сделка неизпълнимо.

Ръководството на асоциацията бе прието от проф. дсн Оля Караджова, зам. изпълнителен директор на Агенцията и ресорни специалисти от БАБХ.

Целта на срещата е  ръководителите на БАБХ и експертите да  съдействат  за разрешаване на редица проблеми, свързани с внедряването на щадящи продукти за РЗ за нуждите на земеделските производители, в това число и в зърнопроизводството.

Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии, на базата на дългогодишния си опит, натрупан с работа на терен, сред земеделците, е наясно, че голяма част от изхода за българското земеделие от настоящата криза е в технологиите. Българското земеделие трябва да намери нова ниша, в която да се развива. Членовете на асоциацията имат над 20 години практически опит на полето, който доказва успешно приложение на тези технологии. Притежава познанията и технологиите и може веднага да ги предложи на българските земеделци. Желанието на Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии е този положителен опит, който е доказано, че работи и води до качествено и здравословно земеделие, да бъде подкрепен от управляващите.

За целта обаче е важно да се облекчат процедурите за регистрация на щадящи околната среда продукти с нисък риск, стана ясно по време на срещата. Когато има регистриран продукт с определено активно вещество, процедурата по регистрацията на последващите препарати с това активно вещество да е облекчена.

Друго важно предложение касае регистрацията на препарати, предназначени за работа в култури с малки стопански площи, като етерично-маслените. Тъй като има работещи препарати, регистрирани в определени култури и неприятели, но не е икономически оправдано да се разшири регистрацията на даден продукт за култури с по-малки стопански площи, предложението е да се направи компромис за разширяване на тези продукти в допълнителни неприятели и култури.

Например, продукта Рапакс няма регистрация за царевичен стъблопробивач, но е изключително ефективен за тази цел, но този неприятел не съществува в страната производител на продукта. Необходимо е вътрешно решение за разширяване на употребата му.

Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии е наясно, че внедряването на тези технологии е част от всеобхватна стратегия, която трябва да бъде изпълнена съвместно от МЗХ, ДФЗ, БАБХ и още много прилагащи и контролиращи институции. Всички тези институции трябва да заработят в цялост и синхрон, за да може българското земеделие да излезе от колапса, в който се намира.  Но този процес трябва да започне от някъде.

Тъй  като основаната на този процес са технологиите, които ще помогнат на земеделците да отгледат чиста и здравословна храна, БАБХ е основна брънка в цялото това звено, тъй като агенцията отговаря за регистрацията на препаратите. Отдел „Биологично производсство“ в МЗХ отговаря за приложението на технологиите на полето. Но контролът и регистрациите на препаратите, с които тези технологии работят и без които те не могат да функционират, е от компетентността н БАБХ.

Притеснително е, че все повече гласове се надигат срещу Зелената сделка. Ние вярваме, че това е така само защото производителите все още не са запознати с възможностите и предимствата, които тя дава, казват от Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии.

Опазване на природата, производство на качествена и търсена от потребителите в цял свят здравословна храна, са само част от предимствата, които тя носи за производителите. Приложението на изискванията за този вид земеделие не е трудно и не е скъпо. Препарати, с които земеделците да работят съществуват и те са ефективни. Трябва само информация за тях и контрол върху прилагането им. С биологичните препарати е възможно значително да се намали използването на химични торове, без това по никакъв начин да повлияе на добивите от земеделските култури, като в същото време повиши плодородността на почвите и подобри здравето им.

Пример за това е препаратът Натуралис. Производителите трябва да бъдат стимулирани чрез знания и контрол да се обърнат към тези препарати, което ще бъде само от полза за тях.

Някой трябва да поведе българските земеделци и да им покаже пътя към земеделието на бъдещето. Вярваме, че това е ролята на БАБХ, като засили контрола върху  употребата на ПРЗ.

„ Ние, като хора, работещи в практическото земеделие, сме готови да помогнем със съвети и опит и да предоставим нашите познания на разположение на БАБХ.

Защото ако просто приемем исканията, че трябва да се премахне Зелената сделка, това означава, че ние още повече го водим към гибел. Изпълнявайки говоренето, че решения няма, не стигаме до никъде. Когато по-миналата година имаше нападение от ливадна пеперуда, БАБХ беше упреквана, че е закъсняла с намирането на решения и затова е възникнала масова епидемия. Но БАБХ реагира навреме с две предложения на препарати. При нас обаче,  нямаше нито едно обаждане от земеделци, които да търсят тези препарати. Това показва, че земеделците очевидно третират с нещо друго, но не се следи с какво“, обясняват от Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии.

Употребата на нелегални препарати е голям проблем пред внедряването на биологичното, интегрираното и чистото земеделие.

Тя е спирачка пред качественото българско производство, което може да намери пазар в чужбина и в сериозните търговци в България. Всички те имат собствени системи за контрол и  проверки на остатъчни количества. За да излезем на тези пазари, търговците трябва да са убедени в качеството на българската продукция. Производството на стока без остатъчни количества от вредни вещества е първостепенна задача пред българските производители, ако те искат да намерят пазари и да бъдат жизнеспособни.

И тук идва въпросът защо в Турция, например, стоката е евтина, а в България с легалните препарати е скъпо. Голяма част от отговора се крие в количествата. От една страна количествата, които произвежда България не могат да се сравняват с тези в Турция и Украйна, а от друга – голяма част дори от тези количества се третира с нелегални ПРЗ. При големи обеми фирмите производителки винаги предлагат по-ниски цени. Но тъй като българските производители в една голяма част работят с препарати с неизвестен произход, обеми в България не могат да се постигнат, за да бъдат съответно намалени цените на препаратите, които са важни за здравословното производство на храна. По тази причина цените са високи и голяма част от фирмите не искат да регистрират препарати за определени, по-малки сектори, които остават изобщо без разрешени за употреба препарати. Контролът, упражняван от БАБХ, е изключително важен за регулирането на този процес.

Когато има достъпни препарати на разположение на земеделците и знания за технологиите, с каквито ние разполагаме, то процесът на производство ще стане лесен и рентабилен, а Зелената сделка и производството на чиста и здравословна храна – изпълними.

„Ние бихме искали да получим разбиране и съдействие от страна на БАБХ за улесняване на нашата работа. Нормативната база съществува, но тя трябва да бъде прилагана в цялост, за да заработи. Нека всички вносители да минават по процедурите. Има правила, има закони и наредби. Това, което искаме, е те да се спазват. В този процес водеща е ролята на БАБХ.

Здрава храна е кауза за всички нас. Здрава храна означава здрави хора и опазена околна среда“, обясняват мисията си от  Националната Асоциация за биологична растителна защита.

Биологичните препарати стават все по-важни и за въглеродното земеделие, което ще донесе още повече приходи и финансова стабилност за земеделците, както и ще ни позволи да опазим климата. Всичко това ще изведе българското земеделие на ново ниво и ще направи българските земеделски производители конкурентноспособни.

„ Готови сме да помогнем с целия ни опит и експертен потенциал, за да се случи този процес. Обнадеждени сме след срещата. Няма съпротива от страна на БАБХ. Ще се работи в посока облекчаване на регистрацията на продукти за растителна защита с ниски остатъчни количества. Работата и срещите ще продължат“, обобщиха представителите на Националната Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини