Комисията по земеделие и развитие на селските райони прие промени в Закона за здравето на растенията

Евродепутатите предлагат екип за спешни случаи, по-кратък срок за проучвания и по-добро използване на електронна система за уведомяване в доклада си за преразглеждане на Закона за здравето на растенията.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони прие новите правила във вторник с 36 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“. Евродепутатите, водени от докладчика Clara Aguilera (S&D, ES), изготвиха редица изменения с цел повишаване на защитата на растенията в ЕС.

Евродепутатите предлагат да се създаде екип на Съюза за извънредни ситуации във връзка със здравето на растенията, съставен от експерти, назначени от Комисията и номинирани от държавите членки. Екипът ще подпомага държавите членки или трети държави, граничещи с ЕС, по тяхно искане, с мерки за предотвратяване на огнища на карантинни вредители от значение за Съюза и вредители, които могат да отговарят на условията за карантинни вредители.

Евродепутатите предлагат период от пет до десет години за многогодишни програми за проучвания, основани на риска, които гарантират навременното откриване на опасни вредители. Многогодишните програми трябва да бъдат преразгледани и актуализирани въз основа на фитосанитарната ситуация на съответната територия, казват евродепутатите.

Растителният паспорт на растения r растителни продукти трябва да бъде издаден не по-късно от момента, в който е преместен за първи път от вносител към оператор в ЕС, казват евродепутатите. Вносителите следва да използват системата за управление на информацията за официалния контрол, за да предоставят резултатите от официалния контрол на органите, добавят те.

Следващи стъпки

Комисията по земеделие също така се съгласи да започне преговори с държавите членки по окончателния текст. Очаква се решението да бъде обявено на пленарната сесия на Европейския парламент на 26 – 29 февруари. Ако няма възражения в пленарна зала, разговорите с държавите членки могат да започнат, след като Съветът е готов.

Фон

С фитосанитарния закон се определят правила за защита на ЕС срещу навлизането и разпространението на нови вредители по растенията („карантинни вредители от значение за Съюза“) и за борба с вредителите, които вече присъстват в ЕС („регулирани некарантинни вредители“). На 17 октомври 2023 г. Комисията представи преразглеждане на правилата, за да ги направи по-ефективни и по-лесни за прилагане.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X