Андрей Ковачев: ЕНП е партията на фермерите в ЕС

Организираме поредица от събития под надслов „ЕНП за фермерите“ защото Европейската народна партия е партията на фермерите в Европа.

Това каза Андрей Ковачев, председател на българската делегация в ЕНП по време на конференцията за бъдещето на земеделската политика в ЕС в Пловдив.

Продоволствената сигурност не е лукс, а основна необходимост. Ние, в ЕНП винаги сме подкрепяли земеделските стопани. Особено когато разходите за живот се увеличават за нашите граждани, а продоволствената сигурност е на ръба поради многобройните глобални предизвикателства.  Селското стопанство и рибарството са два стратегически сектора за Европа. Земеделските стопани и техните предприятия са лицето на нашата Европа. Гордеем се с вас и стоим до вас във всяко отношение, каза още Андрей Ковачев и даде повече подробности за приоритетите на ЕНП в следващия европейски парламент.

Европейското селско стопанство и Общата селскостопанска политика са длъжни да отговарят на очакванията на обществото по отношение на високото качество на храните, безопасността им, защитата на природните ресурси, хуманно отношение към животните и разбира се, справедливи цени на продуктите за потребителите.

Селските райони не са периферията, а са сърцето на Европа. За съжаление до 2040 година ЕС може да загуби 6,6 млн. земеделски стопанства, което представлява зашеметяващо намаляване от 40% в сравнение с 2016 г. Ние искаме селските стопани в Европа да имат бъдеще и възможност за диалог, който да не бъде отгоре надолу, а отдолу нагоре. Заедно.

Опазването на климата, биологичното разнообразие и устойчивото опазване на ландшафта могат да бъдат постигнати само заедно със земеделските производители, а не срещу тях.

В следващия период на ОСП 2028-2032 г. трябва да има по-силен икономически стълб и директните плащания следва да служат, за да се осигуряват основните селскостопански доходи и да предлагат защита в нестабилните пазари. Това трябва да даде основа и за засилване на конкурентоспособността на европейските производители. Освен това трябва да гарантираме, че финансирането на ОСП е разпределено справедливо както между така и в рамките на държавите членки.  Гъвкавостта следва да бъде ключов фактор за новата селскостопанска политика, за да се гарантират доходите на производителите и спазването на най-високите производствени стандарти в света. Но тези стандарти трябва да бъдат разработени по начин, който поддържа конкурентоспособността на европейското селско стопанство в световен мащаб.

Жизнеспособността на селските райони следва да продължи да служи като стимул за развитието на селското стопанство, увеличаване на населението в тези райони и да гарантира жизнеността на сектора. Включително чрез по-добро взаимодействие между селските и градските райони чрез предоставяне на обществени услуги и стимулиране на местната икономика и работните места в селските региони. За нас селското стопанство и рибарството са сектори на бъдещето и искаме младото поколение да има възможност да ги избере за своето развитие. ЕНП се противопоставя на прекомерните изисквания и допълнителни тежести за сектора. Всякакви зелени политики трябва да отчитат интересите на земеделските стопани и на потребителите. Това се отнася особено за новите правила за устойчиво използване на продукти за растителна защита по-специално и ненужната бюрокрация.

В новия мандат на ЕНП сме решени да наложим преоценка на действащите търговски споразумения според актуалните стандарти за производство, за да гарантираме конкурентоспособността на фермерите в ЕС. Заедно с моите колеги от ЕНП през изминалата седмица се противопоставихме за пореден път на безусловното отваряне на европейските пазари на селскостопански продукти. Благодарение  и на нашите гласове, мина с 20 души евродепутати мнозинство, бяха приети условности за 12 вида селскостопански продукта.

Решени сме да отстояваме реална реформа на Общата селскостопанска политика. Намаляване на административната тежест, облекчаване на екологичните изисквания и на първо място спиране на принципа бюджетът да следва земята. Прекратяване на плащанията на площ и преминаване към плащания за пазарна устойчивост на стопанствата. Това са основните приоритети на ЕНП и разбира се, на групата на партия ГЕРБ в Европейския парламент. Разбира се, в сътрудничество с местната власт, с нашите колеги в българския парламент. Само заедно трите нива на самоуправление – местното, националното и представителството в ЕС, можем да защитим земеделските производители.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X