Имате ли проблеми с телените червеи по картофите?

Финансов ресурс от 2 млн. лева ще получат картофопроизводителите за борба с теления червей.

Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae).

Натуралис на Амитица е официално регистриран и доказано ефективен при борбата с теления червей!

Финансират се 100 % от разходите, което се равнява на сумата от 67.30 лв/дка.

Дозата на приложение е:

300 мл/дка при сеитбата
200 мл/дка при окопаване

Освен 100 % финансиране, използвайки Натуралис може да получите финансиране и по екосхема за използване на пестициди извън първа професионална категория.

Продуктът осигурява дълго последействие, защото гъбата попада в естествената си среда за живеене, продължава да се размножава и така осигурява постоянна защита не само срещу телен червей, но и срещу други почвени неприятели;

Без резистентност;

Щади полезните насекоми!

СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА
1. Срок за подаване на заявления: от 02 май 2024 г. до 31 май 2024 г.
2. Срок за отчитане и представяне на документи: до 12 юни 2023 г.
3. Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

ВАЖНО!

Признават се фактури за закупени ПРЗ от началото на 2024 г. до 12 юни 2024 г. – датата, до която инспекторите по растителна защита могат да проверяват дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и декларациите за вложени ПРЗ.

Натуралис е официално регистриран и доказано ефективен при борбата с теления червей!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X